Formació en transparència i qualitat de la informació

Del 22 de setembre al 18 de novembre a diverses ciutats de Catalunya hi tindran lloc 10 sessions formatives gratuïtes sobre transparència aplicada als webs de les entitats.

La formació, organitzada per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària a través del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (UAB) i la Taula del Tercer Sector, està dirigida a persones d’entitats del tercer sector amb responsabilitat de govern o gestió i a tècnics de comunicació i/o persones responsables de la comunicació de les entitats sense ànim de lucre.

Els objectius de les sessions són:

 • Formar i sensibilitzar sobre el valor i els beneficis de millorar la comuniació aplicant criteris de transparència.
 • Formar en autodiagnosi de la transparència i amb l’ús del qüestionari d’autodiagnosi.
 • Aplicar criteris d’autodiagnosi a les pàgines web de les entitats participants.

Cadascuna de les sessions es dividiran en tres parts:

 • Primera part: Què és la transparència i a quins àmbits i aspectes de la comunicació s’aplica; per què cal que les entitats no lucratives informin de forma transparent; com la transparència millora la gestió de les entitats i la comunicació interna; quins són els criteris de qualitat de la informació que cal aplicar per a comunicar de forma transparent; quin és el marc legal: drets i obligacions; com implantar a les organitzacions una actitud favorable a la transparència que les enforteixi.
 • Segona part: Recursos per a fer autodiagnosi de la comunicació; esglaons de dificultat en relació a l’estat de la comunicació i les possibilitats de millora de les entitats; aplicació d’indicadors i criteris d’autoavaluació; criteris transversals.
 • Tercera part: autodiagnosi preliminar de la comunicació de totes les entitats participants (exercici pràctic: aplicació d’un qüestionari); presentació d’una selecció de pàgines web d’entitats participants a la sessió; anàlisi de punts forts i febles de les pàgines exposades; solucions de millora pels problemes detectats als exemples exposats; recursos d’utilitat i de fàcil aplicació per a la millora de la comunicació de totes les entitats; conclusions: valoració de la sessió i compromís de pla de treball de cada entitat.
On i quan es duran a terme?
 • Tarragona: 22 de setembre de 16:30h – 19:30h. Data límit d’inscripció: 15 de setembre. Lloc: Francesc Bastos, 19 (Casa del Mar).
 • Terrassa: 23 de setembre de 16:30h – 19:30h. Data límit d’inscripció: 15 de setembre. Lloc: Sabadell s/n (Casal Cívic).
 • Mataró: 25 de setembre de 16:30h – 19:30h. Data límit d’inscripció: 15 de setembre. Lloc: Argentona, 59-61 (Casal Gent Gran).
 • Vilanova i la Geltrú: 29 de setembre de 16:30h – 19:30h. Data límit d’inscripció: 21 de setembre. Lloc: Passeig Marítim, 63 (Casa del Mar).
 • Manresa: 30 de setembre de 16:30h – 19:30h. Data límit d’inscripció: 21 de setembre. Lloc: Circumval·lació, 60 (Casal Gent Gran).
 • Lleida: 2 d’octubre de 16:30h – 19:30h. Data límit d’inscripció: 29 de setembre. Lloc: La Mercè, 1 (Casal Cívic).
 • Sant Boi: 7 d’octubre de 16:30h – 19:30h. Data límit d’inscripció: 1 d’octubre. Lloc: Riereta, 4 (Hotel Entitats).
 • Sabadell: 21 d’octubre de 16:30h – 19:30h. Data límit d’inscripció: 15 d’octubre. Lloc: Campoamor, 93-95 (Casal Cívic).
 • Girona: 4 de novembre de 16:30h – 19:30h. Data límit d’inscripció: 28 d’octubre. Lloc: La Rutlla, 20-22 ( Hotel Entitats).
 • Granollers: 18 de novembre de 16:30h – 19:30h. Data límit d’inscripció: 11 de novembre. Lloc: Pg. Muntanya, 23 (Casal Gent Gran).
Com inscriure’s?

La inscripció està limitada a una persona per entitat per tal que el màxim d’entitats possibles puguin accedir a la formació, el perfil de la persona inscrita ha de respondre al perfil de “persona amb responsabilitat de govern o gestió i a tècnics de comunicació i/o persones responsables de la comunicació de les entitats”.

La formació és gratuïta i la inscripció es pot realitzar fins a 7 dies abans del curs. En cas de no poder assistir cal notificar-ho 3 dies abans al correu: projeccio@tercersector.cat.

Font: Xarxanet.org