Flexibilització en la tramitació i justificació de subvencions

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha confirmat que suspenen els terminis relacionats amb la tramitació i justificació de subvencions

Davant de l’emergència provocada pel COVID-19, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha informat que les activitats de les entitats socials que hagin hagut de quedar suspeses pel coronavirus no entraran en la justificació. A més, pel que fa referència a la tramitació de les subvencions, es flexibilitzarà el calendari tenint en compte l’excepcionalitat del moment.

Davant del neguits organitzatius que pateixen les entitats socials aquests dies per la crisi del coronavirus, el Govern s’ha compromès a poder exonerar de la justificació de les diverses subvencions que gestionen les activitats que han quedat suspeses aquests dies i les pròximes setmanes. El segon compromís ha sigut flexibilitzar les tramitacions que en relació amb les subvencions havien quedat en uns terminis afectats en aquestes pròximes setmanes, donat que les entitats centren la tasca dels equips de treball en la mateixa gestió de la crisi.

El Reial Decret pel qual es declara l’estat d’alarma ja preveu la suspensió dels terminis de les tramitacions d’aquestes subvencions per a les entitats socials. Les principals administracions catalanes, tant la Generalitat com l’Ajuntament de Barcelona, han confirmat que durant aquesta setmana concretaran l’aplicació de les mesures en cada Administració, un cop s’hagin consultat els serveis jurídics corresponents.

A més, també s’ha publicat al DOGC la Resolució PDA/7392020 que dona publicitat a la Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARSCoV-2. Dins de les mesures organitzatives diu que els Departaments de la Generalitat “han d’elaborar un Pla de Contingència en el qual concretaran les activitats i serveis públics que es consideren bàsics i estratègics” i que aquests “plans de contingència han de preveure l’adopció de mesures que garanteixin una possible ampliació dels terminis de presentació de sol•licituds i resolucions dels procediments d’acord amb la normativa de procediment administratiu”.