Federa’t

Les entitats que es federen gaudeixen dels següents avantatges:

1.- Pertinença
Formareu part de l’única xarxa de voluntariat social de Catalunya

2.- Acompanyament
Treballareu en xarxa per promoure el voluntariat i col·laborar-hi

3.- Serveis
Gaudireu dels avantatges i els serveis propis de la nostra xarxa

4.- Representació
Tindreu representació política davant les administracions públiques i la vostra veu s’escoltarà en organismes i plataformes civils

Quota i beca

Les entitats federades paguen en el 2022 una quota anual de 365 €, i de 100 € més, per cada una de les altres 3 províncies, si l’entitat hi té una o més seus obertes.

Les entitats amb un pressupost d’ingressos inferior o igual a 30.000 € poden sol·licitar beca per tal de quedar exemptes del pagament de la quota.

Les entitats que tenen un pressupost d’ingressos inferior o igual a 100.000 €, poden sol·licitar beca parcial de 100 € i pagar 265 € l’any.

Federeu-vos en tres passes!

Ompliu la documentació que trobareu a continuació.

 1. Poseu-vos en contacte amb la FCVS per sol·licitar una entrevista en què presentareu físicament la documentació (cada entitat s’ha d’adreçar al territori corresponent on es federa).
 2. Espereu la confirmació d’admissió que ha de donar la Unitat Territorial corresponent, la Comissió de Criteri i el Consell Directiu de la FCVS (aquest procés comportarà una mitjana màxima de 2 mesos).
  La sol·licitud quedarà formalment ratificada per l’Assemblea General de membres de la FCVS de l’any en curs. Mentre, però, l’entitat pot començar a fer ús dels serveis.

Documentació a presentar 

Aquí trobareu totes les indicacions sobre la documentació per formar part de la FCVS. Tot i que sembla una mica extensa, us recomanem que la reviseu amb calma, i si teniu qualsevol dubte o necessiteu aclariment, adreceu-vos a la Unitat Territorial corresponent de la FCVS.

 1. Sol·licitud d’ingrés a la FCVS 
 2. Còpia dels Estatuts de l’entitat degudament legalitzats pel Registre de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques
 3. Memòria d’activitats i balanç econòmic de l’entitat en el darrer any
 4. Pla de voluntariat de l’entitat en el darrer any o còpia del programa per a l’any en curs
 5. Full d’autorització de domiciliació bancària
 6. Dos certificats d’aval de dues entitats federades que acompanyin la petició d’ingrés
 7. Document de Registre en el Cens d’Entitats del Voluntariat o conforme està en tràmit

Coneix el Codi Ètic de la FCVS