Fas voluntariat? Volem conèixer la teva experiència

S’està elaborant un estudi per analitzar la participació en les entitats sense afany de lucre des de la perspectiva de la persona voluntària

L’Observatori del Tercer Sector i el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya estan realitzant un estudi per posar en relleu la importància del voluntariat des de la perspectiva de la persona voluntària.

A partir d’una sèrie de preguntes es podrà conèixer més a fons la figura de la persona voluntària en el si de les entitats no lucratives. L’objectiu principal és recollir indicadors entorn la participació voluntària i copsar els punts forts i febles d’aquesta activitat per tal de poder treballar en el futur sobre els reptes identificats i els elements de millora.

Amb l’estudi es vol analitzar el desplegament de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, de voluntariat i foment de l’associacionisme d’àmbit català i com s’està desenvolupant en el si de les entitats.

Per qualsevol dubte podeu contactar amb voluntariat@observatoritercersector.org o al telèfon de suport 93 797 96 49.

Ja pots respondre l’enquesta!