Transparència i Impacte Social: Més Enllà de les Obligacions Legals

Quan

18/03/2024    
10:00 - 11:30

Lloc

Tipus esdeveniment

Aquesta sessió informativa té com a finalitat explorar, d’una manera pràctica, quines són aquelles obligacions en matèria de transparència que les entitats han de complir. Però l’objectiu de la sessió va més enllà, volent inspirar una nova perspectiva, destacant que la transparència no només és una obligació legal, sinó una eina valuosa per construir un impacte social positiu i sostenible. Apunta’t i resol els teus dubtes!

A qui s’adreça

Sessió adreçada a persones responsables o coordinadores de voluntariat de les entitats de voluntariat de tots els àmbits.

Inscripcions

Inscriu-te AQUÍ

Què aprendràs en aquesta sessió

La transparència és un principi fonamental que esdevé un eix central en la gestió de les entitats. Al mateix temps, és fonamental per construir una relació de confiança amb la societat i els diferents grups d’interès. En aquesta sessió, ens endinsarem en les lleis que en l’actualitat regulen aquesta matèria a Catalunya, amb l’objectiu de proporcionar una visió global i pràctica per a les entitats involucrades. Actualment, la legislació civil de Catalunya contempla quatre normatives diferents que exigeixen nivells de transparència a les entitats sense ànim de lucre. En concret:

 1. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern publicada al DOGC en data 31 de desembre de 2014, sent l’organisme emissor el Departament de la Presidència.
 2. La Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, publicada al DOGC en data 31 de desembre de 2014, sent l’organisme emissor el Departament de la Presidència.
 3. L’ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, publicada en data 17 de setembre de 2018, sent l’organisme emissor el Departament de Justícia.
 4. El Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, publicat al DOGC en data 11 de febrer de 2021, sent l’organisme emissor el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

Podríem dir, doncs, que ens trobem davant dos blocs normatius. Així, el primer bloc estaria format per la Llei 19/2014, de 29 de desembre i el Decret 8/2021 de 9 de febrer, que la desenvolupa i, el segon bloc, estaria format per la Llei 21/2014, de 29 de desembre i l’Ordre JUS/152/2018, que la desenvolupa. Per tant, per fer-ho més entenedor, podríem dir que actualment hi ha dues normatives que contemplen criteris de transparència: els que depenen de la normativa de transparència i els que depenen de la normativa del protectorat.

Ponents

Helena Solano Sunet: L’Helena és Graduada en Dret, Màster d’Accés a l’Advocacia amb menció en Dret Civil i Màster en Bioètica i Dret per l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona. Els últims cinc anys ha exercit com a advocada en les àrees de Dret civil, penal, administratiu i sanitari. Actualment, és la responsable dels serveis jurídics de la Coordinadora Catalana de Fundacions.


Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):
 • Icono ODS 1. Fi de la pobresa
 • Icono ODS 2. Fam zero
 • Icono ODS 3. Salut i benestar
 • Icono ODS 4. Educació de qualitat
 • Icono ODS 5. Igualtat de gènere
 • Icono ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • Icono ODS 7. Energia assequible i no contaminant
 • Icono ODS 8. Treball digne i creixement econòmic
 • Icono ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • Icono ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • Icono ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • Icono ODS 12. Producció i consum responsables
 • Icono ODS 13. Acció pel clima
 • Icono ODS 14. Vida submarina
 • Icono ODS 15. Vida de ecosistemes terrestres
 • Icono ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • Icono ODS 17. Aliances per a aconseguir els objectius