Error en el pagament

Hi hagut algun error en el procés de pagament i la reserva NO s’ha completat.