Eulàlia Mas: La comunitat resistent – Revista Estris