Estudi de recerca sobre voluntariat i satisfacció amb la vida

Es demana la col·laboració de les entitats per omplir les enquestes per poder realitzar l’anàlisi.

Des de la Universitat Europea demanen col·laboració per a la realització d’un estudi de recerca que està duent a terme amb l’objectiu d’analitzar la relació entre el voluntariat, la resiliència i la satisfacció amb la vida.

Per tal de portar-ho a terme, s’han realitzat dos qüestionaris. Només cal omplir un d’ells, depenent de si la persona enquestada fa menys de 3 mesos que realitza voluntariat o més de 2 anys. Les persones que estiguin en el rang intermedi d’aquests terminis no hauran d’omplir-ho. Les enquestes són totalment anònimes.

Les entitats que hagin participat amb la col·laboració dels seus voluntaris i voluntàries, si ho desitgen poden enviar un email comunicant que estan col·laborant amb l’estudi, el nom de l’entitat i el seu logo, perquè se les mencioni com a entitat participant.

El termini per omplir les enquestes serà fins al 10 de maig. Les enquestes que s’han d’omplir les trobareu en els següents enllaços: