“És un delicte clar d’odi contra una persona per la seva situació de pobresa i exclusió”

La Taula condemna l’atac a una persona sense llar, el qualifica de menyspreable i assegura que és un exemple inequívoc d’aporofòbia.

La Taula del Tercer Sectorcondemna i rebutja amb total rotunditat l’agressió a una persona sense llar del Gimnàs Social de Sant Pau. Qualifica l’atac de menyspreable i l’atribueix a un exemple inequívoc d’aporofòbia, un fenomen social que s’expressa a través del menyspreu, la fòbia, l’aversió, el rebuig o l’odi cap a persones en situació de pobresa i exclusió.  

És un delicte clar d’odi contra una persona per la seva situació de pobresa i exclusió social i per la seva condició de sense llar”. En aquest sentit, la Taula recorda que, precisament, les persones sense llar són un col·lectiu especialment vulnerable davant aquest tipus de delicte, fruit dels estereotips, prejudicis i discriminacions que pateixen les persones en situació de pobresa o exclusió. Un 40% de les discriminacions per aporofòbia registrades a Barcelona durant el 2019 s’han manifestat a través d’una agressió física en forma d’actes violents, baralles, furts i agressions. Les persones en situació de sense llar són el tercer col·lectiu més afectat pels casos de vulneracions d’integritat física per raó de discriminació (Informe de l’Observatori de les Discriminacions a Barcelona 2019, publicat l’abril de 2020). Malgrat la realitat i la gravetat que reflecteixen les dades, avui en dia l’aporofòbia encara no és reconeguda pel Codi Penal com un delicte d’odi

Ara més que mai, i sobretot en aquest context de campanya electoral, és imprescindible evitar l’ús públic de discursos i llenguatge d’odi, així com la promoció i difusió d’aquests. La igualtat i la no discriminació són els principis bàsics de l’Estat de Dret i, per tant, cal garantir el seu compliment per al conjunt de la ciutadania independentment del seu origen, condició, situació socioeconòmica, religió, gènere, etc.  

La Taula del Tercer Sector insisteix que el sensellarisme no és només un problema vinculat al fet de no tenir una casa on viure, sinó que va més enllà de les dificultats per accedir a un habitatge. El sensellarisme és un fenomen complex que porta a les persones a situacions d’extrema vulnerabilitat: pobresa crònica, exclusió, rebuig social i discriminació.