Es revisen els programes de voluntariat penitenciari

Són mesures preventives davant dels brots de COVID-19 que s’estan produint a Catalunya i per evitar l’entrada del coronavirus a les presons

Complint amb la responsabilitat de prendre el màxim de mesures preventives per evitar l’entrada de la COVID-19 a les presons, la Taula de Participació Social ha anunciat que continua la prohibició de fer activitats a càrrec del voluntariat dins dels centes penitenciaris i que s’han revisat els diferents programes de voluntariat que s’estaven portant a terme.

· Es manté la prohibició de fer qualsevol activitat a càrrec de voluntariat dins els centes penitenciaris, proposant de pensar actuacions comunitàries, que permetin donar suport i fer sensibilització social per promoure el suport social en la reinserció comunitària.

· S’autoritzen els programes d’acompanyament personal a càrrec del voluntariat penitencari. Només  l’atenció individual  a persones sense xarxa de suport a l’exterior, que prèviament l’entitat hagi informat i estigui a la llista de persones en situació de vulnerabilitat.

 · S’autoritzen tots els programes d’acompanyaemnt en la comunitat a càrrec del voluntariat penitenciari.  Les persones voluntàries podran mantenir l’acompanyament a les persones en procés de transició a la comunitat, considerant el seu suport un factor de protecció positiu en la prevenció de la reincidència i la reinserció social. El voluntariat implicat en aquests programes haurà de seguir totes les recomanacions sanitàries:

– Si resideix a les zones de risc de propagació de la pandèmia no es recomana l’acció voluntària

– Per l’acció voluntària haurà de portar sempre mascareta en tot moment i s’haurà de responsabilitzar d’higiene de mans periòdica (amb gel hidroalcohòlic o aigua i sabó) i haurà de mantenir distància social de 2 metres.

Per desenvolupar l’acció voluntària d’acompanyament a la comunitat no es podrà accedir a l’interior dels centres, podent prestar l’atenció directe en locutoris a la presó i en el medi comunitari. En concret es proposa:

– Persones amb qui ja es té vincle: recollir-los a porta de presó i fer els acompanyaments que s’escaiguin en la comunitat. Això permet mantenir el vincle de suport i millorar l’arrelament comunitari.

 – Nous casos: fer algunes entrevistes per locutori, entrevista via vidre per valorar necessitats, demanda,… a proposta de l’equip tècnic i fer els acompanyaments a la comunitat acordats amb l’equip tècnic.

Posicionament de la FCVS

Des de la FCVS ens vam posicionar el passat mes de juny en relació amb el retorn de l’activitat presencial del voluntariat en els centres penitenciaris, explicant que els centres havien d’adaptar-se per a la incorporació del voluntariat que retorna del confinament i reclamant que les entitats no assumeixen les despeses derivades de la COVID-19.

Des de la FCVS demanem que aquest posicionament es tingui en compte quan es permeti el nou accés de les persones voluntàries als centes penitenciaris.