Es publica una nova guia del mercat social

La FCVS, amb la iniciativa El Mercat Social, apareix com a cas destacat de plataforma digital de comercialització de l’Economia Social i Solidària

La Diputació de Barcelona ha publicat la ‘Guia del mercat social’, un document que explica i contextualitza el concepte de mercat social i que ha presentat la plataforma de la FCVS El Mercat Social com a cas destacat d’iniciativa digital de comercialització.

La guia  presenta els elements conceptuals bàsics del mercat social i els connecta no només amb l’Economia Social i Solidària (ESS) sinó també amb el desenvolupament humà local. D’altra banda, també aporta un esquema metodològic que integra la producció de béns i serveis, les finances i el treball per desplegar estratègies de mercat social.

El document recull, a la vegada, casos d’interès que poden inspirar els àmbits locals quan es tracti d’emprendre iniciatives. Dels 29 casos que la guia ha sistematitzat, El Mercat Social de la FCVS apareix com una bona actuació adreçada a millorar l’oferta de l’ESS i, en concret, com una plataforma digital que permet afavorir la seva comercialització en el context de la construcció de mercat social.

A la guia s’explica el funcionament d’El Mercat Social i, a més, es destaca “l’estratègia de la FCVS per construir mercat social i apropar-se a l’ESS, sumant a la venda en línia la generació de discurs i continguts a través dels seus mitjans de comunicació i xarxes socials, la participació i formació en espais, jornades i esdeveniments referents de l’ESS, el consum responsable, el voluntariat social i la responsabilitat social”.

El treball en xarxa de la FCVS també apareix destacat a la guia. Per una banda, el que es fa amb les entitats implicades en El Mercat Social amb les que “genera una dinàmica cooperativa de treball en xarxa i un contacte regular i directe, sobretot arran de trobades i espais formatius compartits”. Per l’altra, amb altres entitats de segon i tercer nivell expertes en l’àmbit de l’ESS “per acostar el relat i les pràctiques del voluntariat social al concepte més ampli de l’ESS”.

Ja et pots descarregar la guia!