Es presenten les bases de la futura Llei dels Usos del Temps, amb més de 100 mesures

S’ha presentat l’Estudi de fonamentació de la Llei dels Usos del Temps i Racionalització Horària a Espanya, que inclou més de 100 propostes per millorar l’organització del temps al conjunt de l’Estat.

El passat 16 de juny es va presentar l’Estudi de fonamentació de la Llei dels Usos del Temps i Racionalització Horària a Espanya, que inclou més de 100 propostes per millorar l’organització del temps al conjunt de l’Estat. L’associació Time Use Initiative ha coordinat l’Estudi, que ha comptat amb la col·laboració de més de 60 persones expertes i amb consultes amb els principals sindicats i patronals espanyols.

Espanya té un problema amb els horaris i els seus usos del temps en comparació amb la resta d’Europa. Això genera pobresa del temps (no tenir temps per a un mateix) i impactes negatius en la salut, l’eficiència, la igualtat i la sostenibilitat democràtica i mediambiental.

El temps és una qüestió política i la manera d’organitzar el temps determina el tipus de model social establert, que ha d’adaptar-se als canvis estructurals de cada època i evolucionar amb el progrés de la societat. La importància de regular el temps de treball és històrica. El 1919, el primer conveni de l’Organització Internacional del Treball (OIT) es va focalitzar a regular el temps de treball.

Fa més de 100 anys, Espanya va ser el primer estat del món a introduir, per llei, la jornada laboral màxima diària de 8 hores en tots els sectors laborals (1919). Però, des de llavors, la societat i el món del treball s’han transformat profundament i el malestar horari torna a ser una preocupació per a la majoria de la ciutadania. Ara, Espanya pot ser el primer país a fer una Llei d’Usos del Temps i Racionalització Horària del segle XXI.

La Time Usi Initiative (TUI), entitat coordinadora de l’estudi, explica que la futura llei hauria de ser holística. És a dir, que no estableixi només els mínims reguladors per a fomentar una organització del temps de treball equilibrada (deixant un ampli espai a la negociació col·lectiva), sinó que abasti els usos del temps de manera integral, com són els horaris del prime time, de les escoles o del comerç.

La Llei del Temps

El Pla de Govern per a aquesta legislatura era aprovar una Llei d’Usos del Temps i Racionalització Horària. Per aquest motiu, el Ministeri de Treball i Economia Social va sol·licitar un estudi de fonamentació, coordinat per la TUI (la principal iniciativa a nivell mundial que promou el dret al temps) i que ha comptat amb la col·laboració de més de 60 persones expertes, així com consultes als principals sindicats i patronals.

L’avançament electoral no ha facilitat la seva tramitació parlamentària i el diàleg social necessari. Pel que respecta a aquest tema, Junqué destaca que “valorem positivament que es presentin les conclusions d’aquest estudi i esperem que serveixin per fonamentar la Llei d’Usos del Temps en la pròxima legislatura, objectiu que tots els partits polítics haurien de portar al seu programa electoral.”

Font: CAB