En marxa una recerca per conèixer l’estat del voluntariat en els centres de salut de Catalunya

La FCVS amb el suport de l’OTS ha enviat una enquesta per actualitzar les dades i saber com es coordina l’acció voluntària

Amb l’objectiu de conèixer i aprofundir en el voluntariat que es realitza en els centres de salut de Catalunya, la FCVS amb el suport de l’Observatori del Tercer Sector (OTS), ha engegat una recerca per analitzar com es coordina l’acció voluntària i quina és la seva dimensió.

La recerca permetrà actualitzar les dades i detectar l’estat del voluntariat. També ajudarà a detectar bones praxis i reconduir aquelles accions que no compleixen amb la Llei 25/2015 sobre voluntariat i foment de l’associacionisme a Catalunya

Durant aquest mes de febrer s’està enviant un qüestionari a diferents centres de salut de la xarxa pública de Catalunya que es considera que poden comptar amb persones voluntàries vinculades a entitats o fundacions. La fase de treball de camp s’allargarà fins al pròxim mes de juliol i es preveu que durant el darrer trimestre de l’any es faci públic un informe amb els resultats obtinguts.