En marxa un procés participatiu per modificar el Codi Ètic i el Reglament de Règim Interior de la FCVS

A través de la plataforma Decidim es recolliran les esmenen en sessions territorials amb les entitats que es portaran a votació en l’Assemblea General Ordinària

La Federació Catalana de Voluntariat Social, compromesa amb la transparència, el bon govern, i la corresponsabilitat de tots els membres de l’entitat, ha impulsat un procés de participació de les entitats federades per tal de modificar el seu Codi Ètic i el Reglament de Règim Interior. En aquest procés, que es porta a terme a través de la plataforma Decidim, es recullen les esmenes d’aquests dos document en sessions territorials amb les entitats i, finalment, es portaran a votació en l’Assemblea General Ordinària que se celebrarà el pròxim 22 de juny.

El procés participatiu permetrà la revisió de dos textos. Per una banda, el Reglament de Règim Interior, on s’actualitzarà tot allò que regeix les relacions internes de les entitats federades. Per l’altra, el canvi en el nivell de responsabilitat i compromís social de la FCVS amb el seu entorn ha fet necessari i urgent un canvi del seu Codi Ètic.

El procés participatiu s’ha posat en marxa a través de les trobades territorials que s’han convocat el 18 de març a Lleida i el 26 de març a Barcelona, Girona i Tarragona. Continuarà amb un recull d’esmenes adreçat a les entitats que vulguin seguir participant en la redacció dels dos documents.

Tot seguit, s’obrirà una nova fase del procés per tal que les entitats es puguin adherir a les esmenes proposades per altres organitzacions. Les que rebin més suports seran incorporades o proposades a debat a l’Assemblea General Ordinària, acte on es clourà el procés participatiu amb la publicació del document final que es portarà aquell mateix dia a votació.

Codi Ètic i Reglament de Règim Interior

L’objectiu del Codi Ètic de la FCVS és dotar d’una eina comuna que permeti vetllar perquè l’ètica i el bon govern estiguin presents en la gestió de la FCVS i en la relació entre les entitats federades i altres entitats i actors de la societat civil i de l’Administració.

El Reglament de Règim Interior és un document que permet regular el funcionament i la dinàmica interna de la FCVS i establir i concretar com s’organitza la l’entitat i per concretar aspectes que no queden recollits en els estatuts.