En marxa dos nous estudis per aprofundir sobre la realitat del voluntariat i l’impacte de l’acció voluntària

La Plataforma del Voluntariado de España en col·laboració de la Federació Catalana de Voluntariat Social estan impulsant les investigacions que permetran saber com es compromet la població i com repercuteix l’acció del voluntariat en les persones beneficiàries

El recull de dades per conèixer la realitat del voluntariat continua sent un dels objectius que persegueixen les entitats de segon i tercer nivell de voluntariat. Per això, des de la Plataforma de Voluntariado de España amb la col·laboració de la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS), han posant en marxa diferents estudis que permetran conèixer la situació actual i les expectatives del voluntariat, així com l’impacte de l’acció voluntària.

Aquestes investigacions complementen algunes de les que s’han portat a terme darrerament, com l’estudi ‘El voluntariat a Catalunya. Qui, com i per què’ que es va publicar el desembre del 2022.

Estudi: ‘El voluntariat avui: realitat i expectatives en moments de canvi’

La Plataforma del Voluntariado de España està impulsant un projecte d’investigació per a la generació de coneixement i el desenvolupament normatiu i estratègic del desplegament del voluntariat. Una de les accions que inclou consisteix en la realització d’una enquesta que mesurarà la taxa de voluntariat a Catalunya, posant el focus sobre determinats assumptes d’interès i actualitat de la població general, com ara la  solitud, l’actuació davant de situacions de crisi, l’atribució de responsabilitat de la solució de problemes socials i la proclivitat cap al voluntariat.

L’enquesta permetrà saber com es compromet la població a l’estat espanyol, en quins formats i per a quines causes. Concretament, s’analitzarà algun dels aspectes següents:

• Col·laboració en entitats: donació, associacionisme, voluntariat.

• Àmbits de voluntariat, edat d’inici, fidelitat.

• Actuació i posicionament davant de situacions de crisi (persones no voluntàries)

• Proclivitat al voluntariat (persones no voluntàries)

• Atribució de responsabilitat de solucionar els problemes de caire social (a totes les persones)

• Situacions de solitud, viscuda o coneguda (totes les persones)

El treball de camp i el pla d’explotació aniran sota la responsabilitat directa de la FCVS. El resultat serà un informe específic de Catalunya, les dades del qual s’incorporaran a l’informe global de la situació al conjunt del país.

Estudi d’impacte de l’acció voluntària

La FCVS està col·laborant en l’estudi d’impacte del voluntariat en les persones beneficiàries, que està desenvolupant la Plataforma del Voluntariado de España.

El disseny de la recerca preveu fer entrevistes i grups focals de persones destinatàries de l’acció voluntària. A través d’aquestes sessions es podrà saber quin valor aporta el voluntariat a les persones destinatàries.