En marxa el Balanç Social 2024 de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya

Un any més, la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES) impulsa el Balanç Social, l’eina d’avaluació i mesura d’impacte de l’ESS al territori. Les organitzacions podran fer el Balanç Social de forma telemàtica fins al 19 de juliol.

Mesurar l’impacte social i ambiental i el bon govern de les organitzacions és una bona acció per millorar el dia a dia. Per fer aquesta avaluació ja está en marxa el Balanç Social. Promou la transparència i l’autoavaluació segons els criteris de l’economia solidària. Aquesta eina, crucial per a les organitzacions, permet realitzar el Balanç Social en dues modalitats:

  1. Modalitat Bàsica: Inclou uns 100 indicadors, és gratuïta i oberta a qualsevol entitat amb activitat econòmica, sigui sòcia o no de XES.
  2. Modalitat Completa: Inclou més indicadors i qüestionaris laborals, de voluntariat, associatius i professionals, dividits en sis blocs: economia i política de lucre, equitat i democràcia, sostenibilitat ecològica, compromís social i cooperació, qualitat del treball i mesura de l’impacte.

Cada any, l’anàlisi de resultats del Balanç Social contribueix a l’elaboració de l’Informe del Mercat Social català, que proporciona una visió actualitzada de l’estat del mercat social i l’ESS a Catalunya. Per al 2024, aquest informe inclourà una perspectiva feminista més àmplia.

Totes les organitzacions que completin i superin l’avaluació del Balanç Social rebran el segell de Balanç Social 2024 i una infografia comunicativa dels resultats. Aquest servei serà de pagament per les entitats no sòcies de la XES. Com a novetat d’aquest any, les organitzacions que facin el Balanç Social complet rebran també un document detallat amb els resultats de l’avaluació per blocs.

El Balanç Social no només certifica el compromís amb l’economia solidària, sinó que també ajuda les organitzacions a millorar les seves pràctiques i augmentar el seu impacte social i ambiental.

Les organitzacions, empreses i cooperatives poden fer el Balanç Social de forma telemàtica fins al 19 de juliol de 2024. L’eina d’avaluació i mesura d’impacte se centra aquest any en la perspectiva feminista.

Font: XES