En marxa dos equipaments d’acollida per a persones sense sostre d’entrada directa

Permetrà atendre a les persones sense llar, un col·lectiu en risc davant l’emergència de la Covid-19

Per tal d’atendre a les persones sense sostre de Barcelona davant l’emergència del coronavirus, s’han posat en marxa dos equipaments d’acollida situats a la FIRA de Barcelona (Avinguda Reina Maria Cristina s/n) per homes i l’altre al Passatge Dos de Maig per dones (Passatge 2 de maig, 27).

El funcionament s’anirà modulant en base a la capacitat que es puguin adaptant a les situacions que vagin sorgint i no és possible poder preveure totes les contingències. Cal ser conscients de les limitacions per adaptar-se a totes les casuístiques que es donen al carrer i s’està treballant amb el sistema sanitari, l’Agència de Salut Pública i les forces de seguretat.

 
Horaris i accés

Fira
L’hora d’entrada aproximada del dispositiu de la FIRA seran les 17.00h. En dies posteriors es preveu que hi haurà 2 horaris d’entrada en cas que hi hagi places vacants: de 10 a 12.30h i de 16.30 a 19h. No es deixarà entrar persones que tinguin febre a partir de 37.5º i seran derivades als serveis de salut.

Dos de Maig
L’hora d’entrada del dispositiu de Dos de Maig és a partir de les 12.00h. En dies posteriors, a mida que les persones arribin se’ls atendrà. A l’entrada es farà un breu qüestionari, però el control d’accés serà més laxe que a la Fira. Si alguna dona presenta símptomes, serà derivada als serveis de salut.

Organització dels recursos

Fira
El dimecres 25 l’equipament s’obre amb 210 places. Si és necessari es pot ampliar fins a les 1000 places. S’anirà ampliant progressivament segons les necessitats.
Les 210 places estaran distribuïdes en espais de 75 aproximadament, cadascú amb el seu propi menjador, per limitar els contactes entre usuaris. Les grans dimensions del pavelló (6000 metres) ajudaran a mantenir la distància de seguretat i reduir el risc de contagi.
A més hi haurà un espai amb 15 llits separats per a les persones que necessitin algun tipus d’atenció mèdica no relacionada amb el COVID19 o per respondre a situacions d’angoixa o similars.

Dos de Maig

Equipament específic per a dones sense llar (72 places). En principi creiem que serà suficient però si calgués s’obririen altres espais més reduïts.

Pertinences personals

Fira

Hi haurà zona habilitada custodiada per deixar les pertinences.

Dos de Maig

Hi ha una consigna/ magatzem per deixar les pertinences.

Animals de companyia

Fira

De moment no es podrà entrar amb animals. S’oferirà a les persones la recollida i trasllat dels gossos a una residència que ha pactat l’OPAB (100 places aproximadament). Cal fer controls de profilaxis. S’anirà veient si en els propers dies poden accedir gossos a dins del recurs, lligats i amb morrió, a una zona propera a la sortida de darrere.

Dos de Maig

De moment no es podrà entrar amb animals. S’oferirà a les persones la recollida i trasllat dels gossos a una residència que ha pactat l’OPAB (100 places aproximadament).

Es podrà sortir del recurs?

Fira

Si abandonen el recurs no podran tornar. Hi ha un espai exterior a la sortida del pavelló a la banda contrària de la plaça de la Font Màgica, on les persones podran sortir a prendre l’aire/ fumar. Hi haurà cadires i s’ha demanat una taula de ping pong i de futbol de taula, en què no hi ha contacte personal.
Si algú vol abandonar el recurs no els podem obligar a quedar-s’hi. Però si un cop han marxat volen tornar no podran tornar.

Dos de Maig

En principi no es pot sortir del recurs. En tot cas, caldrà pactar amb els/les professionals si es permet fer petites sortides per anar a comprar productes.
Hi ha sortida a un espai exterior per prendre l’aire/fumar.

Com es gestionara els consums?

Tabac: hi ha espai a la part exterior de l’equipament.
Alcohol/ Opiacis: De moment no es permetrà consumir dins del recurs ni deixar que surtin per a adquirir i consumir. Cal que Salut acabi de perfilar protocols per permetre consums controlats, i destinar els recursos necessaris.