El voluntariat i l’atenció primària: una fórmula per envellir activament al barri de Sant Andreu

‘Grans Actius’ vincula persones voluntàries majors de 65 anys amb usuàries i professionals de centres de salut i hospitals.

L’Aurora té insuficiència cardíaca. Fa tres anys que visita hospitals com la Vall d’Hebron per diverses embòlies i només té un nebot que viu a Rubí. La seva malaltia crònica l’ha obligat a haver d’anar acompanyada als centres de salut per fer-se els tractaments i les proves que necessita, i actualment visita al Centre d’Atenció Primària Casernes. Les persones voluntàries del programa ‘Grans Actius’ que l’han acompanyat en aquest procés, com l’Encarna, han fet que pogués continuar amb aquest seguiment. “Les persones que no tenim família tenim molta sort d’aquest servei”, afirma l’Aurora.

Grans Actius’ és un programa d’acompanyament de la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) que vincula persones voluntàries majors de 65 anys amb usuàries i professionals de diferents centres de salut i hospitals, entre ells el CAP Casernes, situat al barri de Sant Andreu de Barcelona. “Ha augmentat l’esperança de vida i el nivell d’envelliment és molt elevat”, ha explicat Noemi Sanmartí, tècnica responsable del programa. “Això fa que creixi la necessitat d’implementar accions i programes que facilitin l’accés als serveis mèdics”, ha afegit.

La Pepita Rodríguez, treballadora social sanitària de l’EAP Casernes, ha destacat que des del centre aposten diàriament per l’envelliment actiu i per projectes comunitaris. De fet, en aquest envelliment actiu, el vincle entre el voluntariat i la persona usuària el detecta i enforteix la treballadora social, ja que no només es fixa en les necessitats d’acompanyament, sinó també en altres necessitats que poden no estar cobertes. “El fet de saber que una persona els donarà tranquil·litat i seguretat apodera a les persones usuàries”, ha compartit l’Irma Esteban, Tècnica de l’Àrea de Gestió i Serveis de l’EAP Casernes.

En línies generals, les persones ateses tenen un perfil amb un alt grau de dependència, sense família, ni suport social, sovint amb malalties cròniques o discapacitats, com l’Aurora. En aquest context, necessiten un acompanyament a les visites mèdiques i el voluntariat es converteix en un actor protagonista. “L’important no és tant el fet que una entitat del Tercer Sector i un centre sanitari col·laborin, sinó que tots dos persegueixin el mateix objectiu”, afirma Fina Bonet, treballadora social del Centre Sociosanitari Isabel Roig.

Sanmartí ha afirmat que el programa posa en relleu la importància de les relacions i la corresponsabilitat entre els agents socials i de salut en el mateix territori, oferint la participació de les persones voluntàries. “És imprescindible, pel bon funcionament del projecte, el compromís que ha mostrat el conjunt de l’equip del centre de salut” ha destacat Sanmartí.

“Les Casernes és un centre diferent dels altres, té molt contacte amb els agents del barri”, ha relatat l’Aurora. Actualment ella rep atenció mèdica a casa seva, però reconeix que li agradaria apropar-se durant les festes de Nadal per saludar al personal mèdic pel tracte tan familiar que li han donat. “És cert que se senten molt agraïts i amb el temps els usuaris es relacionen amb nosaltres d’una manera més familiar, no tan com a pacient”, comenta Esteban.

Per la seva banda, Rodríguez ha afirmat que Grans Actius “ha contribuït a prestar una atenció més humana i personalitzada als usuaris”. El voluntariat que hi participa pot oferir una experiència relacional i desinteressada que, a la llarga, pot afavorir la vinculació de la persona usuària amb la persona voluntària. Amb 7 anys d’implementació, el projecte ofereix acompanyament a alguns centres de salut de la província de Barcelona i la resta del territori, amb l’objectiu de disminuir l’aïllament social i enfortir el teixit comunitari del barri.

 

Vull formar part de ‘Grans Actius!’  

Les persones que volen ser usuàries del programa han de demanar cita amb l’àrea de treball social del CAP Casernes. Llavors, el centre valora amb la seva expertesa cada cas i determinen si s’ajusten al perfil de persones destinatàries del programa.

De la mateixa manera, les persones interessades contacten amb la Federació Catalana de Voluntariat Social per rebre més informació sobre el projecte. La FCVS també rep demandes dels professionals de treball social d’hospitals i centres de salut per implementar el programa.

“Alguns centres de salut han detectat que moltes persones usuàries no segueixen el procés mèdic de visites i proves”, ha explicat Sanmartí. La tècnica responsable del programa ‘Grans Actius’ ha afegit que la promoció de la salut i el benestar de les persones demana prioritàriament polítiques i programes de prevenció que facilitin el desenvolupament de serveis d’atenció social i de salut.

Font: Xarxanet.org