El voluntariat a Catalunya es feminitza i s’envelleix

El 65% de les persones que fan voluntariat a Catalunya són dones. La gent de més de 65 anys són el grup d’edat predominant

El 65% de les persones voluntàries són dones i el 25,9% tenen més de 65 anys, segons revela l’estudi ‘El voluntariat a Catalunya. Qui, com i per què’ que ha impulsat la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) en col·laboració amb la Plataforma del Voluntariado de España. En el marc del Dia Internacional del Voluntariat, 5 de desembre, es publiquen els resultats que mostren un increment de la feminització i una tendència a l’envelliment de les persones voluntàries.

“Que el voluntariat estigui feminitzat i que les persones grans siguin voluntàries són dos fenòmens positius. No podem dir el mateix del fet que només el 35% de les persones voluntàries siguin homes i que tan sols el 15% tinguin menys de 25 anys. Cal millorar aquests indicadors”, afirma el president de la FCVS, Ramon Nicolau. A més, recorda que el 5 de desembre és “un dia especial per reconèixer la feina de moltes persones, la força del voluntariat, l’activisme i la militància d’aquesta gent compromesa”.

En total, s’han portat a terme 425 enquestes a persones voluntàries a Catalunya entre l’abril i juliol d’aquest any per fer l’estudi, el qual recopila les principals dades disponibles actualment sobre el voluntariat: el perfil sociodemogràfic, la gestió i la motivació; i la satisfacció i expectatives de les persones voluntàries.

De forma destacada, l’estudi demostra que s’ha incrementat un 5% la participació de les dones en l’àmbit del voluntariat en els darrers cinc anys. Així, el 2017, el 60% de les persones que feien voluntariat eren dones, tal com apunta l’’Informe de l’associacionisme i el voluntariat 2018’, mentre que ara el percentatge puja al 65%. D’altra banda, aquest document també indica que la tendència del perfil d’edat més present el 2017 era el comprès entre els 60 i 69 anys, mentre que en l’actualitat el 25,9% de voluntariat té més de 65 anys.

Els resultats apunten que  la persona voluntària amb estudis universitaris continua sent el perfil predominant, amb un 64,8% amb grau, llicenciatura, diplomatura o postgrau. Aquesta dada posa de manifest un increment del voluntariat amb estudis universitaris, ja que l’any 2017 gairebé representava la meitat del col·lectiu (49%).

En relació amb la nacionalitat de les persones voluntàries, un 85,5% són de l’estat espanyol i es destaca la presència del 6,8% de persones de països d’Amèrica del Sud.

El voluntariat més accessible

La taxa de persones amb discapacitat que fan voluntariat a Catalunya és del 10,2%, una dada similar a la de la població en general (11,5% segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística). Tanmateix, hi ha un predomini de la discapacitat física (62,2%) davant la psicosocial (28,9%), la cognitiva (11,1%), l’auditiva (4,4%) i la visual (4,4%).

Com és l’acció voluntària

L’estudi posa en relleu que l’àmbit social és on amb més freqüència es fa voluntariat (53,2%), tot i que l’educatiu (34,5%) i el comunitari (20,9%) també s’exerceixen freqüentment. En aquest sentit, les tasques que més s’acostumen a desenvolupar són en un 66,8% les d’acompanyament a persones, i en un 47,5% les de suport a activitats associatives -culturals, esportives i formatives, entre d’altres-.

Una vegada superades les restriccions imposades per la pandèmia, l’estudi demostra que la modalitat presencial encara és la més habitual a l’hora de fer una acció voluntària, amb un  73,4%. Tot i això, les noves tecnologies estan permetent que el 23,6% de persones enquestades opti per un model mixt que combini la presencialitat i la distància.

Pel que fa al temps dedicat, el 42,7% de les persones va més d’una vegada a la setmana a fer voluntariat, mentre que el 28% en fa una vegada. En aquesta línia, la implicació de temps de les persones voluntàries és alta: el 65,5% hi dedica entre una i tres hores cada vegada que fa voluntariat i el 23,6% entre quatre i sis hores.

Motivació, satisfacció i expectatives

L’estudi posa de manifest que els principals motius que porten a una persona a fer voluntariat són: els valors personals, el fet de contribuir al desenvolupament d’una societat més justa, sostenible i igualitària; i poder ajudar altres persones.

El voluntariat com a activisme i militància

En el marc del Dia Internacional del Voluntariat, la FCVS ha publicat un manifest en què es reclama el reconeixement del compromís del voluntariat com a activisme i militància, així com que les propostes socials, econòmiques i de ciutat posin la persona al centre.