El tercer sector demana que no es vagi per lliure en l’ajuda a Ucraïna

Un dels punts d'arribada d'ajuda humanitària per a la població d'Ucraïna. Font: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Un dels punts d'arribada d'ajuda humanitària per a la població d'Ucraïna. Font: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

La Taula del Tercer Sector recomana canalitzar les iniciatives solidàries a través dels mecanismes habilitats per les entitats expertes i les administracions per guanyar eficàcia.

Aconseguir la màxima eficàcia de la solidaritat de Catalunya cap a les persones afectades per la guerra a Ucraïna. La Taula d’Entitats del Tercer Sector s’ha afegit a les veus expertes en ajuda humanitària que reclamen que les iniciatives que sorgeixen en barris, pobles i ciutats catalanes busquin la manera de canalitzar l’ajuda amb entitats acreditades que ja treballen sobre el terreny o bé optin per donacions econòmiques. D’aquesta manera l’ajuda s’ajusta al que és realment necessari en cada moment.

També pel que fa a l’organització de dispositius d’acollida per a les persones refugiades es considera més útil fer-ho al costat dels canals d’organitzacions expertes i administracions.

“La societat catalana és molt solidària i és tot un orgull i un fet que valorem molt positivament, però, les iniciatives ciutadanes s’han de vehicular mitjançant els mecanismes que les administracions han habilitat i que són els òptims per poder fer la millor acollida possible i per respondre amb la màxima eficàcia”, insisteix la presidenta de la Taula, Francina Alsina.

Coordinació i col·laboració

“Es tracta de dispositius que funcionen en coordinació i col·laboració amb les entitats del tercer sector social i les organitzacions de l’àmbit de la cooperació i el desenvolupament, expertes en aquesta matèria i en l’atenció a les persones” argumenta Francina Alsina, presidenta de la Taula.

La Taula, que aplega més de tres mil entitats socials, recorda que tant la Generalitat com molts ajuntaments ja han organitzat circuïts per canalitzar tot tipus d’ajuda. Uns circuïts en els quals hi ha entitats del tercer sector social i també d’expertes en la cooperació internacional i el desenvolupament.

Però Alsina no es queda només en la qüestió de les mobilitzacions de la solidaritat ciutadana, sinó que també es refereix a les responsabilitats de les administracions: d’una banda, reclama a les administracions mesures concretes que assegurin la plena inclusió a la societat de totes aquestes persones que arriben a Catalunya buscant refugi fugint de la guerra d’Ucraïna, i d’una altra, que les persones que ja són a l’Estat fugint d’altres conflictes o buscant una millor vida també tinguin reconeguts els seus drets.

Més enllà de l’acollida d’urgència

Pel que fa a les persones que fugen d’Ucraïna, la Taula reivindica que es destinin recursos a anar més allà de l’acollida d’urgència. “Sovint es treballa intensament en la fase de la urgència, però, les persones necessiten uns serveis, uns suports i un acompanyament social, laboral, formatiu, habitacional, jurídic i psicològic que anirà més enllà”, adverteix Alsina.

I insisteix també en no crear diferències entre l’atenció a persones que arriben de diferents països. “Es demostra -subratlla la presidenta de la Taula- que és qüestió de voluntat política i que, quan realment es vol, la burocràcia no és una trava. No hi ha una ciutadania de primera i una altra de segona. Tothom ha de tenir les mateixes oportunitats per regularitzar la seva situació, refer el seu projecte de vida i tenir accés als mateixos drets que la resta de la ciutadania, amb independència del seu origen o motiu d’arribada”.

Alsina es refereix, com també estan fent moltes entitats aquests dies, al fet que, per primer cop, una directiva europea dona protecció temporal i automàtica a les persones refugiades ucraïneses i proposa que s’activin iniciatives com aquesta per garantir els drets de totes les persones en situació administrativa irregular, ja sigui per raó de refugi, asil o de flux migratori.

Expertesa en ajuda humanitària

En la mateixa línia que el posicionament de la Taula, Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global exposava ja fa dies que hi ha tones d’aliments i roba recollits i el que s’ha d’intentar sobretot és canalitzar-ho bé. Per l’experiència en altres situacions d’emergència humanitària, Lafede adverteix que les recollides són poc pràctiques perquè es triga a enviar-ho, el transport surt molt car i sovint no s’ajusta a les necessitats reals. També recorda que serà una crisi llarga i que és millor dosificar l’ajuda a mitjà i llarg termini.

Un altre aspecte en el qual insisteixen des de Lafede és que és important que hi hagi un control i un registre de les famílies que es traslladen cap a un altre país per evitar casos de tràfic de menors.

En la mateixa línia, el Fons Català per a la Coopoeració al Desenvolupament manifesta que la millor manera d’assegurar-se que els fons arriben a destí convertits en ajuda real és vehicular-los a través d’organitzacions que treballen a terreny.

Font: Xarxanet