El sentit de la vida a la vellesa

Un estudi planteja els factors que contribueixen a aconseguir que la vida tingui sentit per a les persones majors que viuen en una residència.

En la seva cerca per conèixer més sobre la tercera edat, l’associació ASTE BCN promou la recerca en les universitats oferint als estudiants temes d’estudi per als seus treballs de fi de grau. En aquest marc, l’entitat obre una nova via d’acostament entre generacions i aquesta participació genera treball en equip.

En el curs 2018- 2019, una estudiant del grau d’Educació Social de la Universitat de Barcelona indaga sobre ‘El sentit de la vida en la vellesa’ i planteja un estudi dels factors que contribueixen a aconseguir-lo en persones majors que viuen en una residència.

Es tracta d’un estudi sobre la gent gran que viu en residències de la tercera edat. La finalitat de la recerca és conèixer quin és el sentit que aquest col·lectiu troba en la seva vida, tenint en compte les limitacions i dificultats que l’etapa de la vellesa comporta. Així mateix, pretén esbrinar com influeixen la felicitat i la resiliència en la seva consecució.

El treball s’aborda des de la metodologia qualitativa, i com a tècnica de recollida de dades s’ha utilitzat l’entrevista semiestructurada, de les quals es poden ressaltar algunes idees interessants fàcilment extrapolables. Entre altres, indiquen que en l’etapa de la vellesa existeix un sentit de vida relacionat amb les activitats que les persones grans realitzen el dia a dia. A més, s’ha constatat la importància de la resiliència en la manera en què aquest col·lectiu afronta i s’adapta a la nova realitat que està vivint.

Font: Xarxanet.org