El sector comunitari de salut mental i addiccions denuncia una manca de reconeixement durant la pandèmia

Fòrum Salut Mental i Addiccions, la Federació Catalana de Drogodependències i la Coordinadora de comunitats terapèutiques de pisos de reinserció i centres de Dia per drogodependents de Catalunya denuncien un retard de dos mesos en la vacunació d’una part important del seu personal sanitari.

El sector d’entitats del tercer sector i de l’economia social de la salut mental i les addiccions denunciem greus mancances durant aquests darrers dotze mesos de pandèmia. Durant aquest darrer any s’ha produït una manca de reconeixement de la diversitat que representen i de la feina que realitzem dia rere dia per la salut comunitària.

La darrera situació viscuda per part del sector de la salut mental i addiccions és especialment negativa. Han patit un retard de gairebé dos mesos en la vacunació dels professionals dels serveis de salut mental, especialment en l’àmbit de l’atenció a les drogodependències. A dia d’avui, els Centres d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències, les comunitats terapèutiques d’addiccions de Catalunya i alguns serveis de rehabilitació comunitària encara no han estat vacunats en la primera dosi ni tenen una data prevista de vacunació quan són personal sanitari i sociosanitari de primera línia i formen part de la xarxa d’utilització pública.

Des del sector de la salut mental i addiccions, recorden que els serveis de salut mental i d’addiccions són col·lectius prioritaris de la fase 1 del protocol de vacunació i alguns encara no estan vacunats amb el risc sociosanitari que això comporta.

Una situació de desigualtat que es repeteix

Des del sector de la salut mental i les addiccions denuncien que no es l’única situació de desigualtat i menysteniment viscuda en aquesta època de pandèmia. Durant els primers mesos, les comunitats terapèutiques d’addiccions i els serveis de suport residencial vàrem passar setmanes sense que el sistema informàtic tingués en compte aquests serveis per rebre i, fins tot, per demanar Equips de Protecció Individual.
Des del sector, volen recordar que també els professionals de les residències de salut mental i addiccions van ser excloses de la retribució addicional que altres àmbits residencials van rebre.

Els serveis comunitaris de proximitat de salut mental i addiccions des de fa molts anys aporten un valor afegit rellevant a la societat i al sector sanitari, i els resulta difícil entendre que tot i el compromís continu que mantenen vers la societat, les polítiques públiques no realitzin un tracte equitatiu cap al sector en moments claus com els que hem senyalat.

Des del sector de la salut mental i les addiccions, demanen que es vacuni a tot el seu personal sanitari el més aviat possible.