El Projecte Sostre 360 donarà suport a 140 joves vulnerables amb risc de carrer a Catalunya

Impulsat pel Departament TASiF, arribarà a diferents punts del territori amb la col·laboració de la Fundació La Caixa a Tarragona i Manresa.

El Projecte Sostre 360º neix a Catalunya amb l’objectiu d’oferir un acompanyament personalitzat a joves majors d’edat en situació de vulnerabilitat que viuen al carrer. Impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya amb una inversió de 2,02 milions d’euros i la col·laboració de la Fundació La Caixa, que aportarà una inversió de 808.501 euros per als projectes específics de Tarragona i Manresa, la iniciativa també tindrà el suport d’ajuntaments i consells comarcals.

El projecte té la previsió d’arribar a 140 joves entre 18 i 24 anys, majoritàriament a un perfil de jove migrat de forma recent, sense papers i amb poca capacitat per accedir als serveis socials o altres projectes d’atenció a joves. Durant el programa s’oferirà suport social i habitacional amb l’objectiu d’ajudar al jovent a construir un futur autònom i autosuficient, tot tractant les seves necessitats educatives i socials.

“És un pilot que implementarem a diferents ciutats del país per abordar el repte del sensellarisme juvenil des d’una mirada diferent i integral”, va afirmar a xarxes el Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani.

La iniciativa se centrarà a oferir acompanyament a l’autonomia personal. En aquest sentit, a través del programa els i les joves rebran suport a la seva vida quotidiana, aprendran rutines domèstiques i hàbits saludables i es vetllarà per la bona convivència dins i fora del recurs habitacional. A més, es treballarà perquè el vincle del jovent atès amb els recursos exteriors es materialitzi des d’un punt de vista comunitari.

El Projecte Sostre 360º també vol donar suport en processos administratius, legals i judicials. Per exemple, molts joves necessiten obtenir documentació legal i requereixen suport per a realitzar tràmits per a la regularització administrativa. En aquesta mateixa línia, un dels punts més destacats que ofereix la iniciativa és el suport en la formació i la inserció sociolaboral.

Molts joves que provenen d’altres països no tenen el nivell de llengua requerit per a poder formar-se adequadament o optar a un lloc de treball digne. En aquest sentit, el projecte vetllarà per acompanyar a les persones beneficiàries en l’assoliment de les competències lingüístiques necessàries que els permetin construir vincles socials amb altres persones i els faciliti l’accés al món laboral.

L’accés a un habitatge digne i el dret a la salut

A través del programa les persones usuàries podran tenir més facilitats per accedir a la xarxa sanitària i se’ls acompanyarà en l’inici de processos per deshabituar-se de substàncies addictives. En la línia de garantir el dret a la salut a aquest col·lectiu, també es promourà la pràctica de l’esport com a via per gaudir d’una bona salut física i emocional.

Per últim, com el seu nom indica, el Projecte Sostre 360º vol cercar un habitatge alternatiu per a les persones en situació de vulnerabilitat. Els serveis socials de cada municipi seran la via d’accés al programa i valoraran la situació de cada cas, amb un seguiment del projecte i suport en la derivació a altres recursos. L’acompanyament finalitzarà quan la persona aconsegueixi emancipar-se i integrar-se socialment, o quan sigui necessari derivar-la a serveis més específics.

Aquest programa s’iniciarà al Maresme i el Gironès, i als municipis de Barcelona, Lleida, Girona, Masnou, Tarragona i Manresa. A través del treball en xarxa amb els ens locals, el projecte promourà la vinculació de les persones usuàries amb els serveis de la xarxa comunitària que siguin més adequats per a cada cas.

Font: Xarxanet.org