El projecte ‘Comunitats contra l’Aïllament Social’ implica la comunitat en la lluita contra la solitud i l’aïllament social

La FCVS ha dissenyat formacions per al voluntariat, sensibilització i difusió pel projecte a Igualada i Tarragona

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Drets Socials impulsa el projecte ‘Comunitats contra l’Aïllament social’ arran de la necessitat d’implicar la comunitat i la ciutadania en la lluita contra la solitud no volguda i l’aïllament social, un dels reptes més destacats de qualsevol societat avançada i més evident arran de la pandèmia. Des de la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) s’ha treballat a Igualada i Tarragona en el disseny de la formació per al voluntariat, en les accions de sensibilització i de difusió del projecte, i en les accions de cerca activa d’entitats de voluntariat. A més, aquest 2022 s’està implementant el projecte en totes les seves fases: detecció, acollida i acompanyament.

En el casal cívic i comunitari Montserrat d’Igualada els propers 31 de maig i 21 de juny es faran dues sessions presencials per donar a conèixer el projecte i per captar persones voluntàries que vulguin adherir-se al projecte a través de les entitats del territori implicades. Per a més informació d’aquestes sessions us podeu posar en contacte amb aquest equipament a través del seu telèfon: 93 804 36 61 o del seu correu electrònic: cc.montserrat@gencat.cat

Aquest projecte té per objectiu atendre persones en situació de vulnerabilitat social, de solitud no volguda, de manca d’autonomia i d’aïllament social; persones amb dificultats de socialització, d’inclusió comunitària o dèficit relacional per manca d’interacció familiar i de convivència, acompanyant-les cap a processos de socialització, d’inclusió i de seguiment individualitzat, perquè aconsegueixin una major qualitat de vida. Tot i que el projecte està adreçat a tota la població, en els casos de persones grans, el projecte pot evitar ingressos a residències no desitjats, hospitalitzacions innecessàries, visites recurrents als serveis mèdics,  un trànsit més accelerat cap a situacions de gran dependència.

La detecció i l’acompanyament: processos clau

La detecció és clau per tal que es posi en funcionament l’engranatge del projecte, que ha de permetre que, de manera conjunta i comptant amb els recursos de la pròpia comunitat s’aconsegueixi que la persona en situació de vulnerabilitat pugui ser acompanyada cap a processos d’inclusió social, o bé potenciant la seva autonomia, o be potenciant la seva socialització, o bé ambdues coses.

El projecte, que es desenvolupa en el marc dels equipaments cívics, compta amb la implicació de tots els agents del territori per detectar persones que estan en situació d’aïllament social per tal que formin part del projecte, com poden ser els i les professionals dels Serveis Socials, del CAP, dels Serveis d’Atenció a Domicili (SAD), de Teleassistència, així com responsables dels equips de dinamització comunitària i punts Òmnia, cossos de seguretat, bombers o inclús persones participants dels equipaments cívics i comunitaris, professionals i persones voluntàries d’entitats, comerços i ciutadania en general. Alhora, la persona destinatària del projecte també es pot dirigir directament als diferents agents detectors de la comunitat per formar part del projecte. Quan algun dels agents facin una detecció, passaran la informació a la persona responsable de l’equipament cívic, que iniciarà el procés d’acollida en el projecte.

El següent pas és l’acompanyament de les persones participants del projecte cap a processos d’inclusió social i de participació, potenciant la seva autoestima, socialització i  autonomia,  per tal d’evitar situacions com l’agreujament de problemàtiques de diversos àmbits per manca de recolzament comunitari, social o el deteriorament de la xarxa relacional veïnal i comunitària de les persones ateses.

Prova pilot a Igualada i Tarragona

Durant el 2020 conjuntament amb la Fundació Avismon-Catalunya, es va elaborar la Guia metodològica per definir els aspectes clau per una adequada intervenció dels agents comunitaris que participen en el desenvolupament del projecte i es va fer formació a les persones responsables dels equipaments cívics. Des de del mes de febrer de 2021, es duen a terme dues proves pilot del projecte al Casal Cívic i Comunitari Montserrat d’Igualada i al Casal Cívic i Comunitari Camp Clar de Tarragona.

Prova pilot a Manresa i a Reus

Aquest any 2022 es va iniciar el projecte a dos equipaments més, concretament al Casal Cívic i Comunitari Reus- La Rambla i al Casal de Gent Gran de Manresa. Aquestes dues noves proves pilot s’estan nodrint dels aprenentatges generats en els dos pilots del passat any 2021, i aquest any 2022 han dut a terme les fases de diagnòstic del territori, de contacte amb diferents agents, de difusió del projecte i de cerca activa d’entitats de voluntariat.

Font: Generalitat de Catalunya