El Parlament de Catalunya aprova la Llei del Voluntariat i del Foment de l’Associacionisme

El ple del Parlament ha aprovat la Llei del Voluntariat i del Foment de l’Associacionisme, que regula per primer cop el model català del voluntariat i té per finalitat protegir l’associacionisme i el voluntariat, tot donant-los suport com a agents de transformació social.

 

Francina Alsina, presidenta de la FCVS, ha destacat la importància d’aquesta llei i ha celebrat que tinguem per primera vegada un marc legal en el nostre àmbit.
Model català del voluntariat

La Llei del voluntariat té per objectiu regular el model català de voluntariat i la finalitat de “divulgar, fomentar, reconèixer i protegir l’associacionisme i el voluntariat i donar-los suport com a agents de transformació social”.

El text defineix les persones voluntàries, i estableix els seus drets i els seus deures així com els de l’entitat en el marc de la qual exerceix la seva activitat i els de les persones destinatàries de l’acció voluntària.

La Llei, a més, estableix el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya com a òrgan consultiu i d’assessorament en la matèria.

Un camí iniciat l’any 2012

A finals de 2012, el Govern de la Generalitat va aprovar la memòria prèvia a la tramitació de l’Avantprojecte de la Llei del Voluntariat amb l’objectiu principal de regular, protegir i consolidar el model català de voluntariat.

L’Avantprojecte va ser aprovat el 10 de desembre de 2013 i va iniciar el seu tràmit parlamentari el 13 de gener de 2014, amb la seva publicació al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC).

Després de la presentació d’esmenes, la Comissió de Benestar, Família i Immigració va acordar en la sessió del dia 16 de juliol de 2015 el text que ha arribat al ple del dia 23 de juliol.

(Font: Xarxanet.org)