El nombre de persones sense llar a Barcelona es manté estable en els darrers anys

Actualment 2.799 persones no disposen d’un sostre per viure a la ciutat de Barcelona.

Segons l’estudi Diagnosi 2015 sobre les persones sense llar, elaborat per laXarxa d’Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL), presentat per la tinent d’Alcaldia de Drets Socials de Barcelona, Laia Ortiz, el representant de la XAPSLL, Jesús Ruiz, i l’organitzador de la recerca, Albert Sales, el nombre de persones sense llar a Barcelona es manté estable, després d’un període d’increment sostingut entre 2008 i 2011.

L’estudi senyala que a Barcelona el nombre de persones sense llar s’ha mantingut estable en els darrers anys, després d’un període de creixement sostingut entre el 2008 i el 2011. Actualment, hi ha 2.799 persones sense habitatge, de les quals 693 dormen al ras, 434 en assentaments i 1672s’allotgen en recursos residencials de la Xarxa.

Segons l’investigador Albert Sales, el nombre de persones que dormen al carrer en un dia determinat podrien rondar les 900 persones, però segons el recompte que fa el Servei d’Inserció Social (SIS) serien 693 les que dormirien a la intempèrie. Aquesta xifra és inferior a la registrada per la fotografia  realitzada per la Fundació Arrels al maig, quan va comptar 892veïns que  dormien al carrer. Aquestes diferències en les dades es deu, segons Sales, en la metodologia emprada. Així, en el recompte del SIS no entren, per exemple, persones que estan de pas per la ciutat, i a més en fa un seguiment continuat en el temps.

Evolució persones sense llar

En el següent quadre es pot veure l’evolució de les persones sense llar des del 2008. S’hi comptabilitzen tant les persones que pernocten a la via pública, i que són detectades en els recomptes periòdics i en les prospeccions que realitza el Servei d’Inserció Social (SIS) com aquelles que són ateses en els diversos equipaments de la XAPSLL. Les xifres evidencien també unincrement progressiu del volum de recursos d’atenció a aquest col·lectiu.

El perfil de les persones que dormen al ras es caracteritza perquè el 50% de les persones que dormen al carrer té entre 31 i 50 anys, i gairebé un 20% tenen entre 18 i 30 anys. La proporció d’homes i dones es manté estable, gairebé el 90% són homes, en front del 10% de dones.

L’estudi senyala que 1.672 persones han estat allotjades en recursos assistencials de la Xarxa,  que significa un increment dels recursos socials per atendre aquest col·lectiu, ja que el 2014 eren unes 100 persones menys les que utilitzaven algun d’aquests recursos. El 14% de persones allotjades són menors d’edat.

Línies d’intervenció

Algunes de les línies d’intervenció a seguir que apunta la diagnosi són les següents:

  • Millorar el coneixement estadístic sobre tots els tipus d’exclusió residencial
  • Afrontar el sense llar des de l’òptica de les polítiques d’accés a l’habitatge
  • Repensar els circuits d’atenció actuals i fer més acollidors els espais d’atenció
  • Incrementar la participació de les persones usuàries
  • Millorar la resposta adreçada a les dones sense llar

Font: Xarxanet.org