El Mercat Social de la FCVS, la Fundació Yamuna i el CPS Francesc Palau reben la certificació d’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

La FCVS ha ofert un servei d’auditoria i certificació que ha permès a les entitats treballar estratègicament per obtenir un percentatge elevat d’acompliment de les 169 metes dels ODS

La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) ha posat en marxa aquest 2021 un procés d’implementació d’auditoria i de certificació en l’acompliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Aquesta iniciativa s’ha dut a terme al projecte El Mercat Social de la FCVS i a les entitats Fundació Yamuna i l’Associació Centre de Promoció Social Francesc Palau, que han implementat les pràctiques i recomanacions dels 17 ODS amb un elevat percentatge d’acompliment de les 169 metes.

La FCVS ha ofert un servei d’auditoria i certificació en ODS que ha permès que les entitats hagin treballat estratègicament i alineades amb els ODS. També els ha aportat un full de ruta que els atorga valor, impacte social i els possibilita refermar noves idees per a seguir construint un futur més just i solidari.

Acompliment de les metes dels ODS

La FCVS amb El Mercat Social, la Fundació Yamuna i l’Associació Centre de Promoció Social Francesc Palau, compromeses amb els objectius de l’Agenda 2030, han ajustat accions, programes i activitats. Això els ha permès arribar a implementar les pràctiques i recomanacions dels 17 ODS, amb un percentatge elevat d’acompliment de les 169 metes.

L’auditoria assenyala que:

  • La Fundació Yamuna compleix amb les 54 metes marcades com a obligatòries, i dóna compliment a 47 metes no obligatòries, amb la qual cosa assoleix 101 de les 169 metes dels ODS.
  • L’Associació Centre de Promoció Social Francesc Palau acompleix amb 38 metes marcades com a obligatòries i 25 metes no obligatòries, assolint així 63 de les 169 metes dels ODS.
  • El Mercat Social de la FCVS aconsegueix 33 metes marcades com a obligatòries i 27 no obligatòries. Acompleix, doncs, 60 de les 169 metes dels ODS.

El document ha posat en valor que les tres entitats tenen una alta incidència en els ODS de caràcter més social: l’1 contra la pobresa; el 2 sobre fam zero; el 4 sobre Educació de qualitat, i el 5 sobre qualitat de gènere. Aquests ODS tenen un pes fort en multitud de programes desplegats a Catalunya i a escala internacional. L’auditoria destaca també la repercussió de l’ODS 13 d’acció contra el clima, fent palesa la sensibilitat en la lluita contra el canvi climàtic.

Les entitats auditades presenten una quantitat important de projectes de voluntariat. Aquests impacten de manera transversal en diferents metes dels ODS, tant en els programes implementats a Catalunya com internacionalment en projectes de cooperació.

Les auditories compten amb la certificació de la International Federation of Global & Green Information Communication Technology (IFGICT) i s’han elaborat pel consultor internacional en governança i ODS manager per la IFGICT, Carles Agustí.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

L’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar l’any 2015 l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible fixant els grans reptes a assolir en àmbits com la pobresa, la desigualtat, el treball digne, el consum responsable i el canvi climàtic, entre altres.

Per aconseguir-ho, les Nacions Unides van fixar 17 objectius, cadascun amb les seves pròpies metes (un total de 169), interpel·lant governs, empreses i entitats a impulsar i aconseguir la consecució de les fites de cara l’any 2030.