El III Pla de Suport al Tercer Sector presenta 32 mesures per enfortir el paper de les entitats socials en la sortida de la crisi

La Generalitat  i la Taula del Tercer Sector Social signen aquest pacte que inclou accions per aplicar la nova modalitat de concerts socials i ocupacionals i propostes per contribuir a l’estabilitat financera del sector, entre d’altres.

Contribuir a la millora i enfortiment de les entitats socials i impulsarmesures d’interès públic reivindicades des de fa temps pel tercer sector. Aquest és l’objectiu del nou Pla de Suport al Tercer Sector signat el 25 de juliol a Barcelona entre el Govern català i la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

El Pacte comprèn 32 mesures distribuïdes en 6 àmbits d’actuació: Informació, avaluació i transparència; Participació del Tercer Sector en polítiques socials; Contribució a l’enfortiment econòmic i estabilitat financera del tercer sector social; Millora del model de col·laboració públic-privat per facilitar la cooperació entre les Administracions Públiques i tercer sector; Suport a la innovació, internacionalització i millora competitiva de les entitats i Reconeixement del Tercer Sector i foment del suport ciutadà i empresarial.

A través d’aquesta pla es pretén especialment donar resposta a demandes reivindicades des de fa temps pel Tercer Sector com l’establiment d’unsistema d’atenció integrada social i sanitària, el desenvolupament de lanova modalitat de concerts socials i concerts ocupacionals i l’impuls d’un model d’atenció social de base més comunitària.

Entre la trentena d’accions previstes, destaquen l’ampliació i millora del parc d’habitatges de lloguer social per a persones amb risc d’exclusió i la preservació i enfortiment del model català de treball protegit adreçat a persones amb discapacitat o trastorns mentals.

També es preveu l’elaboració d’una estratègia conjunta entre el Govern i la Taula per reclamar el 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials i la transposició de les directives europees 2014/23/UE i 2014/24/UE que han d’establir un règim legal específic en l’àmbit de contractació pública i concertació de serveis a les persones.

D’altra banda, perquè les entitats avancin en l’implementació de la Llei de Transparència, el pla preveu que des del Govern català s’ofereixiassessorament, suport jurídic i tecnològic a les entitats.

Oriol Illa, president de la Taula del Tercer Sector, va destacar durant l’acte de signatura la rellevància d’aquest pacte en el context actual: “Necessitem ser forts per fer front a una sortida de la crisi que està sent complicada i amb moltes necessitats socials que cal atendre per evitar la cronificació de més persones en una situació de pobresa a Catalunya”.

El Pla preveu  la celebració d’una cimera anual entre les entitats de la Taula i el govern català per avaluar i potenciar la tasca prevista en el Pla.
+info: III Pla de Suport al Tercer Sector Social

Font: Xarxanet.org