El Govern es compromet a elaborar un nou Pla de Suport al Tercer Sector

La Taula del Tercer Sector ha exposat les seves prioritats i urgències socials al president de la Generalitat de Catalunya

La Taula del Tercer Sector , que agrupa més de 3.000 entitats socials a Catalunya i on la FCVS té la seva representació en la presidenta Francina Alsina, s’ha reunit amb el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, que s’ha compromès a elaborar un nou Pla de Suport al Tercer Sector Social que contribueixi a la millora i l’enfortiment de les entitats socials i que impulsi mesures d’interès reivindicades pel propi sector. L’últim es va signar el juliol de 2016 entre el Govern i la Taula. La previsió és que, en l’últim trimestre de l’any, es faci l’avaluació de l’anterior pla de suport, el tercer, i que -en paral·lel- ja es pugui anar avançant en el nou, que estaria enllestit en el primer trimestre del 2019.

A la trobada, la Taula del Tercer Sector va anar desgranant aquelles polítiques socials immediates per portar a terme:
– Desplegament total de la Renda Garantida de Ciutadania i paper actiu de les entitats socials en la seva implementació.
Planificació, gestió i acompanyament dels plans d’inserció laboral i inclusió, a més d’assessorament, informació i acompanyament a les persones sobre com accedir-hi i tramitar-ho per arribar al màxim de persones susceptibles de ser-ne beneficiàries.
– Recuperació de les lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional per garantir els drets de les persones.
És el cas de les lleis que garanteixen el dret a l’habitatge i que fan front a l’emergència habitacional, prohibint l’execució de desnonament sense oferir abans un lloguer social i obrint la possibilitat de sancionar els grans tenidors d’habitatge.
– Emergència migratòria.
Elaboració d’un pla d’actuació a mitjà i llarg termini, augment dels recursos econòmics per fer front amb les màximes condicions de dignitat a l’atenció, l’acompanyament i els suports que necessiten les persones migrades i refugiades, i intensificació de les accions de sensibilització a la ciutadania.
– Transposició de les directives europees en relació a la contractació en els serveis a les persones.
L’atenció a les persones és un àmbit d’especial sensibilitat i la Taula considera que la directiva europea és una oportunitat per trencar amb la lògica del mercat. Per això, demana poder impulsar lleis catalanes que s’adeqüin a aquest nou marc normatiu europeu.
– Polítiques transversals d’inclusió.
La Taula reclama la reactivació de la comissió de seguiment de les mesures del ple de pobresa, que no es reuneix des d’abril de 2017. El president de la Generalitat coincideix amb la Taula en la necessitat d’abordar la cronificació de la pobresa de manera integral, transvesal i coordinada amb el sector social. També s’ha fet èmfasi en desenvolupar altres polítiques transversals d’inclusió relacionades amb el dret a l’accessibilitat i la perspectiva de gènere.
– Participació del Tercer Sector en l’impuls d’un model d’atenció centrat en la persona i de base comunitària.
La Taula vol el compromís del Govern per impulsar definitivament una redefinició dels serveis i suports a les persones amb una orientació més comunitària i centrat en les preferències i desitjos de les pròpies persones. Es proposa que sigui un projecte transversal i compartit i coliderat pel Tercer Sector, que inclogui la realització i avaluació d’experiències pilot i el posterior replantejament de la cartera de serveis.