El Dret a l’Acompanyament Afectiu DA+ continua el seu camí pel reconeixement com a Dret Humà

L’entitat Som Base treballa en diferents àmbits, tant nacional com internacional, a escala social i polític, per a aconseguir aquesta fita.

Som Base continua fent passes per garantir el Dret a l’Acompanyament Afectiu, conegut com a DA+, com un Dret Universal Humà. Tot seguit, s’apropa el camí que està fent en diferents àmbits i nivells per assolir aquest reconeixement.

El 20 desembre de 2023 el Congrés dels Diputats va aprovar per unanimitat, amb l’excepció d’un grup parlamentari, una Proposta No de Llei que insta al Govern a portar davant l’ONU el DA+ per ser reconegut com a Dret Universal Humà:

· El Congrés dels Diputats insta al Govern a:

1. Impulsar una proposició, a l’Organització de les Nacions Unides, per a proclamar el Dret de les persones a l’Acompanyament Afectiu DA+: ‘totes les persones tenen dret a relacionar-se i a ser tractades amb afecte, a sentir-se acompanyades i al fet que aquesta relació, entre iguals, sigui afectiva: lliure, bilateral, directa, respectuosa i consentida’.

2. Seguir desenvolupant l’Estratègia de Solitud no Desitjada, en col·laboració amb les administracions públiques i entitats socials, amb perspectiva de gènere i des d’un enfocament interseccional y multidisciplinar.

3. Promoure campanyes informatives i de sensibilització sobre la importància vital de l’acompanyament afectiu”.

Amb la convocatòria de les eleccions generals d’aquest mes de juliol, les gestions dutes a terme per Som Base per tal de presentar el projecte a la ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, han quedat aturades.

A escala autonòmica

Som Base ha estat convidada per la Comissió d’Assumptes Socials del Parlament de Catalunya per parlar de la nova llei de la gent gran, en la qual es vol presentar una esmena que inclogui el DA+. També pretenen anar al País Basc on compareixeran davant la comissió competent i s’estan duent a terme gestions amb els diferents grups parlamentaris. Posteriorment, es treballarà per aprovar una moció o una declaració institucional el mateix dia per part del Parlament Basc.  

A escala local

El passat 10 de novembre es va presentar el projecte pel reconeixement del Dret a l’Acompanyament Afectiu DA+ davant la comunitat social i política especialitzada en la lluita contra la soledat no desitjada. Es va dur a terme en el Congrés Internacional contra la Soledat, organitzat per l’Ajuntament de Barcelona, i va despertar un gran interès i un ampli reconeixement.

Després d’una reunió de treball, es va presentar a la Direcció de Serveis d’infància, Joventut i Persones Grans un Pla d’Acompanyament Afectiu BCNDA+ dirigit a implementar el DA+ a la ciutat de Barcelona. Actualment, s’està avaluant i podria derivar a alguna acció concreta, convertint-se en pioner en la seva implementació. En aquest sentit, s’han iniciat converses amb l’Ajuntament de Madrid i d’altres municipis catalans.

A escala internacional

Obrint la mirada a escala internacional, s’ha presentat la següent pregunta parlamentària al Parlament Europeu:

· La solitud és una pandèmia, la més silenciosa, que ha trobat el seu millor arrelament en les societats actuals. Són moltes les persones que la pateixen o acaben els seus dies en aquesta, sense tenir a ningú a pop i sense ser una elecció vital.

El Dret a l’Acompanyament Afectiu, conegut amb les sigles DA+,  consisteix en la noció que ‘totes les persones tenen dret a relacionar-se i a ser tractades amb afecte, a sentir-se acompanyades i que aquesta relació, entre iguales, sigui afectiva de forma lliure, bilateral, directa, respectuosa i consentida’.

Gràcies al treball de moltes ONGs i entitats de la societat civil, en alguns estats membres com Espanya, les càmeres legislatives ja han impulsat iniciatives en favor del Dret a l’Acompanyament Afectiu DA+ perquè s’impulsi en l’àmbit multilateral i internacional, i per a desenvolupar estratègies contra la solitud no desitjada.

En aquest sentit, i davant la problemàtica de la solitud no desitjada, té la Comissió Europea coneixement d’aquesta iniciativa o d’altres similars en els estats membres? Està desenvolupant la Comissió algun programa o activitat en aquesta direcció?

Som Base continua treballant per a incloure aquest punt en l’ordre del dia i comparèixer en la Comissió d’Assumptes Socials de Treball del Parlament Europeu. A més, aquest estiu es portarà el projecte a Canadà per fer el mateix camí en aquell estat.

L’impuls al Dret a l’Acompanyament Afectiu DA+ és una iniciativa d’un grup de persones voluntàries que treballen pràcticament sense estructura per portar a l’ONU el reconeixement d’aquest dret. Cada cop son més entitats, partits polítics i institucions que li donen suport. No obstant això, Som Base està oberta a sumar més persones per tirar endavant el projecte.