El Consell de la Gent Gran del Baix Llobregat aprova un manifest sobre la crisi de la Covid-19

El document denuncia el tractament que  han rebut les persones grans davant l’actual emergència sanitària i social, i demana mesures urgents per garantir que totes les residències i centres sanitaris disposin de tests i equips de protecció individual suficients que permetin garantir la seguretat del personal a primera línia.

Són diverses les entitats i institucions, d’àmbit nacional i internacional, que estan denunciant el maltracte i la vulneració de drets humans de les persones grans, així com la proliferació de missatges discriminatoris i excloents, durant la gestió de la pandèmia.

L’atenció sanitària, la situació a les residències, o el tractament mediàtic, són només alguns dels àmbits on s’han donat gravíssimes situacions discriminatòries. Per això, el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat ha aprovat un manifest sobre el tractament que estan rebent les persones grans en la crisi de la Covid-19, amb el suport de les Sindicatures de Greuges del Baix Llobregat i L’Hospitalet.

Manifest

En el document es posa de manifest que:

– Que les persones grans som éssers humans, som uns ciutadans més dins de la societat, en les mateixes condicions que la resta, i que no ho som menys per l’edat que tinguem.

– Que la pandèmia ha arribat a Catalunya en el moment en que el sistema sanitari està en la situació més feble que recordem, per les continuades retallades i la minsa inversió.

– Que en l’atenció sanitària d’aquesta pandèmia s’ha produït un triatge que ha limitat l’anomenat esforç terapèutic en les persones de més edat.

– Que aquesta crisi ha de portar un replantejament i un canvi de model en la gestió, control i funcionament dels centres residencials

– Aquest canvi de model s’ha de fer extensiu també als serveis d’atenció domiciliària i les/els professionals que continuen tenint cura de les persones grans als seus domicilis, malgrat la manca d’equips de protecció i la precarietat laboral que arrosseguen històricament

El Manifest mostra suport a les famílies que han perdut els éssers estimats en la distància, sense haver-los pogut acompanyar en el comiat. A més, demana mesures urgents per:

– Garantir que totes les residències i centres sanitaris disposin de tests, tant per a les persones residents com per al personal.

Equips de protecció individual suficients que permetin garantir la seguretat del personal a primera línia.