El Consell de la Gent Gran de Catalunya demana recuperar i millorar els drets perduts

L’organisme ha publicat una declaració on posa de manifest les mancances del sistema sanitari i serveis socials, la necessitat d’incrementar les places residencials públiques,  i exigeix recursos per garantir reformes amb una política fiscal justa i retributiva.

 

Declaració

El Consell de la Gent Gran de Catalunya (CGGCat), volem expressar el nostre condol i solidaritat a les famílies de totes les persones que ens han deixat per culpa de la COVID-19, així mateix volem tenir un record especial als nostres congèneres que per ser els més febles estem patint un risc més elevat de contagiar-nos per la pandèmia.

Durant tot aquest període s’ha posat de manifest a pesar de tot l’esforç del professionals tant de la sanitat com de la majoria dels centres residencials, les moltes mancances del nostre sistema sanitari i serveis socials, situació agreujada per anys de retallades legislatives, pressupostaries i l’increment de les privatitzacions.

És una evidencia que no tots els centres residencials són iguals però, majoritàriament els nostres governs han deixat en mans del mercat la cobertura d’aquesta necessitat social, on a Catalunya de les més de 64.000 places residencials més del 74% son privades.

Pensem que la cura i la salut de la gent gran no han ser un negoci amb beneficis privats. També veiem que l’aplicació dels diferents pressupostos han provocat la reducció de professionals en sanitat, les retallades en l’anomenada llei de dependència, i en conseqüència l’increment de la privatització de la sanitat i dels centres residencials.

Des del CGGCat exigim que per superar la pandèmia i afrontar la crisi econòmica i social totes les Administracions (Europees, Estatals, Nacionals i Locals) treballin juntes.

És per això que demanem que:

• Cal una reducció dràstica de les llistes d’espera en els diferents àmbits de la sanitat pública i per tant s’han de destinar més recursos econòmics a Salut. Actualment Catalunya és una de les CCAA que menys destina a salut del seu pressupost (29’03 %).

• Cal un increment de les places sociosanitàries per a la rehabilitació, el tractament del dolor i els recursos destinats a cures pal·liatives.

• Exigim a l’Administració General de l’Estat que compleixi el que marca la llei respecte al finançament del cost de les prestacions i Serveis, que és el 50 % del seu cost.

• S’ha de dur a terme una revisió del model de prestació residencial elaborat per un grup de gerontòlegs de reconegut prestigi i experiència, garantint l’accessibilitat i la disponibilitat dels centres sense llistes d’espera.

• Cal crear a escala de país, una xarxa suficient de residències geriàtriques públiques. Aquesta deficiència és la ruïna de moltes famílies que es veuen obligades a fer ús dels centres privats.

• També s’ha de recuperar gradualment el valor perdut de l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya).

• Cal la revisió dels criteris actuals per valorar les persones amb problemes de salut mental.

• S’ha de millorar l’atenció domiciliària. La població cada vegada és més envellida i en cas que la persona vulgui i tingui cuidadora, si vol mantenir viure a casa, s’han de donar més serveis d’atenció i suport als cuidadors/es.

• En diversos congressos de persones grans anem reclamant unes condicions de treball dignes per als treballadors dels centres residencials així com els que realitzen la seva activitat en l’atenció domiciliària.

• Exigim transparència en el model de residencies publiques i privades amb l’únic objectiu d’estar orientat a la millora de la salut i el benestar amb les inspeccions pertinents.

Demanem que s’aportin tots els recursos necessaris per garantir aquestes reformes, s’han de garantir amb una política fiscal justa i redistributiva. (No pot ser que a Catalunya com a la resta d’Espanya i del món els rics siguin cada vegada més rics i els pobres cada vegada més pobres).

Celebrem que els pressupostos recentment aprovats pel Parlament de Catalunya contemplen un increment del 10,4% en Salut i un 16,8% en Treball, Afers Socials i Família.

La gran majoria d’aquestes reivindicacions les hem acordat en els diversos Congressos de la Gent Gran de Catalunya i, en especial èmfasis en el 8è Congrés, celebrat a l’octubre de 2019.