El Casal dels Infants ha ofert suport d’emergència durant el confinament a 3 de cada 4 infants que hi participen

L’entitat assenyala que el sistema de protecció a la infància a Catalunya ja tenia dèficits estructurals i que ara més que mai cal invertir-hi recursos.

El Casal dels Infants va oferir un suport d’emergència a 3 de cada 4 infants i adolescents que hi van participar entre el 13 de març —quan van tancar els centres educatius— i el 29 de juny —primer dia de les activitats d’estiu de l’associació—, a causa de l’agreujament  de la seva situació de vulnerabilitat. Així ho recull l’informe “15 setmanes d’emergència al Casal dels Infants”, que l’associació ha publicat aquest dijous.

En aquestes 15 setmanes, l’entitat va adaptar el seu acompanyament socioeducatiu de forma telemàtica, i va atendre 2.000 infants i les seves famílies, residents a Barcelona (dels barris del Raval i el Besòs i el Maresme); Badalona (Sant Roc i Llefià); Santa Coloma de Gramenet (Raval, Santa Rosa i Fondo); Sant Adrià de Besòs (la Mina i el Besòs) i el municipi de Salt. D’aquests nois i noies, 1.500 van rebre el suport d’emergència.

Les xifres fan referència als serveis de l’associació orientats a l’atenció a infants i famílies. Provenen d’un diagnòstic específic sobre la situació dels participants durant l’emergència sanitària i social, i complementen un diagnòstic de vulnerabilitat que l’entitat realitza cada any.

La directora general del Casal dels Infants, Rosa Balaguer, ha valorat que l’informe posa en evidència que Catalunya partia d’un sistema de protecció a la infància amb dèficits estructurals que ha quedat encara més afeblit amb la crisi social de la Covid-19: “Abans del confinament, una de cada quatre llars amb infants a càrrec ja es trobava en risc de pobresa, unes xifres que ja eren insostenibles i que no poden empitjorar. Calen urgentment polítiques públiques amb els recursos necessaris per fer prevaler els drets dels infants”.

Necessitats bàsiques
L’informe detalla que el 71% de les famílies dels infants que participen en l’entitat va patir una pèrdua total o substancial d’ingressos arran del confinament, un fet que ha disparat les necessitats bàsiques no cobertes a les llars, principalment l’alimentació. El Casal dels Infants va participar en el repartiment de prop de 900 targetes moneder gestionades per la Generalitat per suplir les beques de menjador dels infants, així com gairebé 800 destinades a cobrir el berenar dels infants inscrits en serveis de centre obert.

D’altra banda, moltes famílies van necessitar una ajuda econòmica urgent per fer front a les necessitats bàsiques i complementària a les prestacions públiques, bé fos a través del Programa Caixa Proinfància (43%) i/o a través d’un fons d’emergència amb recursos propis de l’associació (7%).

Pel que fa a les vulneracions del dret a l’habitatge, moltes famílies que vivien en espais en condicions inadequades no en van poder sortir durant el confinament. Un 47% dels infants acompanyats pel Casal dels Infants en aquestes 15 setmanes es van confinar en vivendes amb carències greus. Des del Casal dels Infants es va realitzar un seguiment d’aquests casos per gestionar solucions dins el circuit de protecció social.

Suport social i emocional
L’equip educatiu de l’entitat es va mobilitzar per alleugerir la càrrega emocional del cop econòmic i social de la Covid-19 per a moltes famílies, així com per assistir-les en els tràmits amb els serveis socials de cada municipi i posar-les en contacte amb xarxes de suport veïnals. Cal destacar que un 7% va rebre el suport de l’entitat per tramitar per primera vegada un seguiment dels serveis socials municipals. Són persones que prèviament no havien necessitat aquest suport per tirar endavant. Moltes d’elles treballaven en l’economia submergida, i en perdre la seva font d’ingressos es van veure abocades a demanar ajuda.

El confinament també va requerir mantenir una especial atenció als casos de violència masclista i/o envers els infants, donat que un 16% dels infants acompanyats pel Casal dels Infants va patir en el seu nucli familiar un risc incrementat o sobtat de violència. L’equip educatiu va prioritzar la detecció d’aquests casos per fer-ne un seguiment i derivar-los als serveis especialitzats.

Suport educatiu
Des del 16 de març, l’entitat va adaptar les activitats de reforç escolar de manera online (videotrucades, espais digitals grupals i a través de les xarxes socials), actualitzant les seves eines i recursos digitals per a aquests nous canals.

L’acompanyament va ser especialment necessari per als adolescents i joves que acabaven un cicle educatiu, com ara els que feien el pas de l’educació primària a secundària, de l’ESO a batxillerat o cicles formatius, o bé que es preparaven per a les proves d’accés a la universitat. Es van facilitar espais de tutories i resolució de dubtes a distància, les persones voluntàries de l’entitat van oferir sessions de reforç escolar individualitzat i es va oferir orientació en l’elecció de nous itineraris formatius als nois i noies.

Un dels aspectes que va centrar els esforços del Casal dels Infants va ser combatre els efectes de la bretxa digital, tot i tractar-se d’un fenomen estructural com moltes de les condicions de desigualtat en l’educació dels infants i joves. L’entitat va detectar que el 37% dels infants no comptaven amb internet a la llar (fibra o ADSL), i va proporcionar connexió a 50 famílies durant sis mesos en col•laboració amb Parlem Telecom. D’aquesta manera, els nois i noies van poder seguir el curs escolar i les seves famílies van tenir accés a tràmits telemàtics des de l’habitatge.

Quant a l’accés a dispositius informàtics, l’entitat va entregar tauletes a prop de 300 infants i adolescents que en necessitaven, un 16% del total, gràcies a diversos donatius i col•laboracions ciutadanes. Així mateix, donada l’escassetat de recursos educatius a moltes llars, prop de la meitat dels nois i noies va rebre un kit educatiu amb material fungible i per a manualitats.

Continua l’atenció d’emergència
Amb l’inici de les activitats d’estiu, el Casal dels Infants ha recuperat l’atenció presencial als infants, joves i famílies. Durant el juliol i l’agost, més de 1.600 infants i joves participaran en activitats d’estiu (casals d’estiu, colònies, campaments, camps de treball i el servei de reforç de català CAT-Estiu). Aquestes activitats són imprescindibles per garantir el seu dret al lleure durant les vacances, i enguany són més importants que mai perquè es recuperin emocionalment d’un confinament que han viscut en condicions especialment adverses. Paral•lelament, les famílies dels nois i noies comptaran amb serveis d’assessorament i suport en les gestions amb els serveis socials i la tramitació de prestacions públiques.

Recuperar aquesta normalitat, però, està suposant un gran esforç organitzatiu i logístic per a l’entitat, que ofereix aquests serveis adoptant totes les mesures establertes per evitar la propagació de la Covid-19. En aquest sentit, més enllà del compromís de l’equip de treballadors i treballadores, la suma d’esforços de les persones voluntàries i les aportacions solidàries de la ciutadania i les empreses a través de donatius són un suport imprescindible.

Prioritats en el postconfinament
Iniciat el desconfinament, en un context en què la crisi econòmica ha impactat greument en la realitat de moltes famílies, l’informe incideix en la necessitat de protegir el benestar dels infants i en què la prevenció de les situacions de risc és la millor eina per fer-ho.

En aquest sentit, reclama recuperar i garantir espais de referència educativa i social presencials per als infants i adolescents, també en l’escenari hipotètic d’un segon confinament. «Som serveis imprescindibles per a garantir el dret a l’educació i el benestar integrals d’aquests nens i nenes. Ara més que mai, hem de seguir fent-los costat», ha valorat Balaguer.

L’entitat assenyala la necessitat d’actuar amb urgència davant les desigualtats educatives, dins i fora  de les escoles i els instituts. El document fa referència al fet que l’acompanyament familiar en els estudis, un factor clau per a l’èxit educatiu, ha tingut més pes durant el confinament, atès que els infants de famílies amb un capital cultural baix han rebut poc suport educatiu dels  seus pares i mares.

Per fer-hi front, proposa crear més espais d’estudi compartits amb les famílies i dotar els pares i mares de més competències lingüístiques i digitals: «Els espais de reforç escolar fora de l’horari lectiu són clau per corregir els desavantatges educatius, sense oblidar que cal invertir més recursos en els centres educatius d’elevada complexitat i desplegar el Pla contra la Segregació Escolar a Catalunya», ha indicat Balaguer.

L’associació considera necessari activar punts d’orientació i suport integral per a les famílies, que sovint es veuen desbordades i desassistides en la tramitació de prestacions socials i altres gestiones administratives complexes. En la mateixa línia de fer costat als pares i mares en situació de vulnerabilitat, reclama més espais de formació per a adults que millorin les competències transversals i l’ocupabilitat d’aquests perfils.

Font: Casal dels Infants