El BOE publica la nova convocatòria de subvencions del 0,7 % de l’IRPF

La nova convocatòria d’enguany, en el redactat de les bases, ha generat grans dubtes entre les entitats socials d’àmbit autonòmic i local catalanes.

El BOE va publicar, el passat 24 de maig, la convocatòria de subvencions estatals destinades a finançar programes amb càrrec a l’assignació de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques destinada a finalitats socials (0,7% IRPF). Les bases reguladores de les referides subvencions són les establertes en el Reial Decret 536/2013 de 12 de juliol.

L’anunci del BOE arriba dos mesos després de la sentència del Suprem que va canviar la doctrina prèvia i permetia blindar la gestió per part de l’Estat d’aquest 0,7%, un canvi contra el qual la Generalitat va anunciar un recurs judicial.

Finalment el Tribunal Suprem va emetre una sentència que rebutjava el recurs judicial, i que contradeia, les 13 sentències anteriors del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem que donaven la raó a la Generalitat, en aquest tema. D’aquesta manera avalava per primera vegada que la competència de distribució dels diners del 0,7%, és de l’Estat, tot negant així qualsevol possibilitat de territorialització.

La nova convocatòria d’enguany, en el redactat de les bases, ha generat grans dubtes entre les entitats socials d’àmbit autonòmic i local catalanes. Saber si realment s’hi poden presentar o si quedaran excloses, a causa de la nova titularitat de l’adjudicació, no està sent gens fàcil.

Tanmateix, la convocatòria destaca que totes les entitats, estatals, autonòmiques i locals tenen dret a presentar-s’hi. Per tant, és des d’aquest principi que des de la FCVS hem decidit presentar-nos-hi i suggerim, a les entitats que tinguin el o els programes d’actuacions que s’hi ajustin, que també ho facin.

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya presentarà un recurs al Suprem

La Taula del Tercer Sector Social va anunciar, el mateix dia de la publicació de la nova convocatòria, que presentarà un recurs contra la publicació del BOE. Serà un contenciós administratiu davant el Suprem, ja que la convocatòria és contrària al repartiment constitucional de competències entre l’Estat i la Generalitat.

A més, la Taula continua considerant que l’àmbit territorial més adequat per al treball social és l’autonòmic, per raó de la necessària proximitat de les entitats amb els col·lectius socials als quals adrecen llur activitat. I també perquè aquest àmbit és el que han volgut, tant la Constitució com els Estatuts d’Autonomia, que sigui el propi de les polítiques públiques en matèria social. Per tant, des de La Taula d’entitats del Tercer Sector també exigeix un repartiment territorial més equitatiu de les subvencions amb càrrec a l’assignació de l’IRPF.

La Consellera Dolors Bassa assegura que el Govern lluitarà pels diners del 0,7% de l’IRPF

El divendres, 27 de maig, la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, es va reunir amb les entitats catalanes, els projectes de les quals podrien quedar exclosos del finançament de les subvencions destinades a la realització de programes d’interès general amb càrrec a l’assignació de l’IRPF.

En la reunió, Bassa va celebrar la decisió de La Taula del Tercer Sector de “presentar un recurs a una convocatòria injusta, que no territorialitza els fons del 0,7 de l’IRPF, i que suposa un greuge social, laboral i econòmic per als ciutadans de Catalunya”.

A més, va assegurar que el Govern lluitarà pel traspàs del 0,7% de l’IRPF, perquè arribin a Catalunya tots els diners que s’hi recapten i perquè les entitats catalanes que no fan projectes d’àmbit estatal també puguin rebre aquests ajuts, malgrat les restriccions de les actuals bases.

La Consellera finalment va anunciar que la Generalitat impugnarà la convocatòria i que ja han presentat un incident d’inconstitucionalitat, és a dir, un requeriment de nul·litat d’actuacions.

Dades

L’any passat, Catalunya va aportar 57,6 milions per a finalitats socials a través de la casella de l’IRPF però tan sols van retornar 31,2 milions per a projectes impulsats per entitats catalanes.

D’aquesta quantitat, 12,8 milions van anar destinats a 60 entitats amb programes d’actuació estrictament local i autonòmic (la resta per programes d’àmbit estatal), que són les entitats que la convocatòria de bases de subvencions podria deixar al marge d’aquest repartiment.

Si Catalunya rebés en subvencions la part proporcional d’allò que aporta, els programes d’àmbit local i autonòmic veurien doblat el seu volum de subvencions via IRPF fins als 25 milions.