El 94% dels hospitals catalans compten amb programes de voluntariat

La FCVS ha presentat una recerca per dibuixar un mapa del voluntariat hospitalari i sociosanitari de Catalunya

La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) ha presentat l’estudiVoluntariat en els centres de salut de la xarxa pública sanitària. Recerca exploratòria en el marc de la XIV Jornada Catalana de Voluntariat i Salut amb l’objectiu de tenir una fotografia actualitzada de la situació del voluntariat en els centres de salut de Catalunya.

Des de la promulgació de la Llei 25/2015 del 30 de juliol de Voluntariat i Foment de l’Associacionisme, la FCVS va considerar ‘urgent i necessari’ fer aquesta recerca. Aquest és un primer pas per tenir dades quantitatives i qualitatives que permetin millorar la feina d’acompanyament de les entitats i dels centres de salut cap a l’excel·lència en la gestió del voluntariat.

L’estudi s’ha elaborat a partir d’una recerca amb 72 hospitals i 234 centres d’atenció primària (CAPs i CUAPs), les dues tipologies de centres que per magnitud i dimensió representen una part important de la xarxa pública catalana de salut.

Una de les principals conclusions és que el 94% dels hospitals de Catalunya tenen programes de voluntariat, davant del 14% dels centres d’atenció primària. A més, un de cada tres centres de salut va iniciar la seva activitat voluntària en els darrers 8 anys.

Manca de recursos econòmics

El document fa palès la baixa proporció de recursos adreçats als programes de voluntariat per part dels centres. Pel que fa a la seva gestió, tot i que el 71% dels centres disposa d’un pla o protocol definit en relació amb el voluntariat, el 64% no disposa de partida econòmica per a la gestió de programes de voluntariat.

En aquest sentit, es demana que si es vol consolidar un programa de voluntariat, cal concretar un pressupost per a la seva gestió i definició clara de les funcions de la figura de coordinació. Les dades obtingudes apunten que 6 de cada 10 responsables del voluntariat en els centres no tenen definides de manera oficial les seves funcions.

Impacte de l’acció voluntària

L’acompanyament és un dels elements que més destaca l’estudi. Tant pel que fa a les tasques que més realitzen les persones voluntàries, on el 88% és acompanyament a persones i el 85% a visites mèdiques, proves i tràmits; com per l’impacte en la persona beneficiària, on el 97% destaca l’acompanyament com a aspecte positiu.

L’estudi també es focalitza en l’impacte en l’entorn proper de la persona beneficiària. Segons s’indica, el 90% considera que el voluntariat millora la qualitat assistencial i el 60% destaca la proporció d’espais de respir. Pel que fa a l’impacte en el personal sanitari, tot i que el 100% reconeix que suposa una millora de la qualitat assistencial, el 61% creu que seria oportú facilitar espais d’interrelació entre el voluntariat i l’equip sanitari, millorant així les relacions entre els dos equips i la coordinació de les seves respectives tasques.

Idees d’acció

Per avançar en la millora de la gestió i la participació del voluntariat en els centres de salut, l’estudi assenyala que cal:

-Considerar les diferents necessitats d’acord amb la tipologia de centres

-Acompanyar als centres en la implementació de programes de voluntariat, i no només en les etapes inicials, sinó al llarg del temps

-Concretar un pressupost per a la seva gestió i també la definició clara de les funcions de la figura de referent.

-Fomentar els espais d’interrelació entre l’equip sanitari i l’equip voluntari

-Millorar la informació aportada a les persones beneficiàries i el seu entorn respecte del rol de les persones voluntàries a fi d’alinear l’experiència amb les expectatives.

‘Descarrega’t el document: ‘Voluntariat en els centres de salut de la xarxa pública sanitària. Recerca exploratòria