El 65% de les persones voluntàries a les fundacions catalanes són dones

En els equips directius també hi ha major representació de les dones. Només en l’àmbit de la tecnologia i la recerca la presència masculina és encara majoritària.

Les fundacions catalanes s’acosten cada cop més a la paritat de gènere. Aquesta és una de les conclusions que es pot extreure de l’informe ‘La composició de gènere a les fundacions’, un document presentat per la Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF) que mostra diferents dades a favor de la representació de les dones en diferents àmbits laborals. Una de les més destacades de l’informe, elaborat per l’Observatori de Fundacions, és que les dones ja formen part en un 60% dels equips directius de les fundacions a Catalunya.

En l’àmbit del voluntariat i laboral, les dones també són majoria amb percentatges que superen el 60%, denotant una important feminització del sector. En el cas de les dones voluntàries, a les fundacions representen el 64,9% del total i si parlem de les dones treballadores, ja ocupen el 67,7% en el còmput global de persones assalariades. Pel que fa als patronats de les fundacions, màxims òrgans de govern d’aquests models jurídics, les dones seuen en gairebé un 34% dels llocs, una xifra rellevant en comparació amb els consells d’administració de les empreses.

“El sector, on treballen 82.000 persones i col·laboren més de 40.000 voluntaris és un exemple d’esforç en aquest camp”, ha afirmat el president de la CCF, Pere Fàbregas. “La presència de dones directives gairebé triplica a les seves homòlogues a les empreses”, ha afegit. Tot i això, segons Eugenia Bieto, membre de la junta directiva de la CFF i experta en lideratge femení, encara hi ha camí per recórrer en la paritat de gènere dels patronats.

Només en l’àmbit de la tecnologia i la recerca la presència masculina és encara majoritària

En aquest sentit, només en les fundacions de recerca i tecnologia la presència masculina és encara majoritària en els equips directius, amb un 62%. En àmbits com el social, el cultural, el de la salut o el de l’educació, la presència de dones en els càrrecs de direcció és superior al dels homes. El mateix succeeix en tots aquests àmbits pel que fa a les persones remunerades i les persones voluntàries, superant el 70% en l’àmbit de la salut, un sector especialment feminitzat juntament amb el sector social.

La Coordinadora Catalana de Fundacions és l’única institució de segon nivell en l’àmbit fundacional a Catalunya. Entre els seus objectius, destaca representar davant les administracions i els diferents agents polítics, econòmics i socials els interessos de les fundacions catalanes dels diferents àmbits esmentats. Per tant, la seva finalitat principal és servir a les fundacions i promoure la filantropia i el mecenatge.

Font: Xarxanet.org