El 52% de les entitats socials a Girona han augmentat la seva activitat arran de la pandèmia

Segons dades d’un informe, el 81% de les agrupacions han detectat necessitats bàsiques sense cobrir a la ciutat durant els darrers mesos.

Més de la meitat de les entitats socials de Girona han vist incrementar la seva activitat arran de la crisi provocada per la Covid-19. Segons una enquesta elaborada pel Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona, el 52,4% de les entitats d’àmbit social han augmentat les seves tasques durant els darrers mesos, mentre que un 28,6% afirmen funcionar més o menys de la mateixa manera que en els mesos previs a la pandèmia.

En aquesta línia, en relació amb l’impacte de la crisi del coronavirus a la capital gironina, només el 19% de les entitats socials consultades consideren que les activitats del seu dia a dia han disminuït de manera notable. Entre les conclusions més destacades, l’informe recull que 15 de les 21 entitats consultades han adaptat els seus projectes a la nova normalitat, a més de realitzar accions paral·leles per fer front a les conseqüències de la crisi.

Entre les noves accions, l’informe especifica el teletreball i l’augment d’ús de les noves tecnologies com a capdavanteres en l’adaptació a la nova realitat. A més, les entitats han destacat la força transformadora del voluntariat, les col·laboracions amb empreses i els nous dispositius com pavellons, beques, material escolar i donacions per cobrir necessitats bàsiques com a trets més destacats.

Les principals necessitats i preocupacions de les entitats gironines

L’enquesta també ha posat en relleu les principals preocupacions i necessitats de les entitats de Girona. En primer lloc, més de la meitat de les organitzacions enquestades han esmentat el manteniment del vincle amb les persones usuàries, la base social i la societat civil com a necessitat principal. Paral·lelament han destacat la necessitat de tenir eines per col·laborar amb altres entitats i liquiditat per atendre despeses recurrents de l’entitat.

En referència a les preocupacions, les entitats assenyalen com a principal motiu d’angoixa el grau d’efectivitat de les trucades telefòniques en l’acompanyament emocional. A més, destaquen que compten amb recursos humans insuficients per atendre les situacions del dia a dia a la vegada que preveuen un augment de demandes de necessitats bàsiques.

Una altra preocupació latent és l’estrès dels equips professionals i la reducció d’ingressos, fet que pot posar en dubte la viabilitat econòmica de moltes entitats. A això, se li suma les poques garanties en la contractació pública i en els processos de subvenció.

El 81% de les entitats gironines detecta necessitats bàsiques no cobertes

Vuit de cada deu entitats han detectat necessitats essencials no cobertes a la ciutat. Entre aquestes necessitats, destaquen la falta d’atenció a famílies en situació de vulnerabilitat, la detecció d’infrahabitatge, l’atenció assistencial a persones amb discapacitat, la cobertura de necessitats de material escolar, la manca de dispositius informàtics i digitals, el suport emocional al dol i a l’ansietat i les accions contra la violència masclista i intrafamiliar.

D’altra banda, assenyalen com a impacte del confinament en la situació social el deteriorament de les persones usuàries pel que fa a salut, estat cognitiu, físic, mental o relacional. Pel que fa a la situació pròpia, les entitats assumeixen que el confinament les ha afectat, principalment en la necessitat de revisar el model d’atenció a les persones i apostar per una atenció professional més telemàtica. Tot i això, sovint s’han trobat amb manca de finançament i de reconeixement de la seva tasca, segons han afirmat.

Font: Xarxanet.org