El 40,7% de les joves llogateres senten angoixa per poder pagar el lloguer

El CNJC i l’Observatori DESC publica la radiografia ‘Joves Llogateres i Dret a l’Habitatge’, un ampli estudi sobre joves llogateres i dret a l’habitatge per exigir un increment de les polítiques d’habitatge amb perspectiva juvenil.

L’estudi s’ha creat a partir de les conclusions una enquesta que van llançar al novembre de 2019 i que van respondre més de 1.500 joves d’arreu del país.

Recull informació sobre l’accés a l’habitatge del jovent i les condicions dels contractes de lloguer entre d’altres qüestions. En concret, l’enquesta apostava per focalitzar l’atenció sobre l’anàlisi dels abusos i/o vulneracions del dret en l’accés a l’habitatge en el lloguer amb perspectiva juvenil.

L’accés a l’habitatge és un dels drets fonamentals en que les persones joves pateixen més dificultats actualment a causa, entre d’altres motius, d’un model basat en el lliure mercat i unes polítiques dirigides a activar el sector de la construcció i a fomentar la propietat privada. Tot això ha encarit el preu de compra i de lloguer.

Es té la concepció de que l’habitatge és una mercaderia i no un dret, fet que provoca que, actualment, només el 23’5% de les persones joves s’han pogut emancipar (Observatori Català de la Joventut, 2019). Amb la pandèmia de la Covid-19 aquesta situació s’ha agreujat.

A més, les dades posen en relleu que reflecteixen que, a causa de l’estructural vulneració de drets habitacionals que pateixen les persones joves, un 40’7% de les joves llogateres asseguren sentir-se angoixades, un 16’3% ha deixat els estudis i un 13% ha reduït el consum d’aliments bàsics per poder pagar els actuals preus de lloguer. Tot això en un mercat que redueix els sous i augmenta el preu dels lloguers, dificultant que portin a terme un projecte de vida sostenible.

Descarrega’t la radiografia

Font: Xarxanet.org