El 2021 de la FCVS amb dades!

Ja es pot consultar la memòria de la FCVS que inclou les principals actuacions del 2021 que han contribuït a l’atenció a les entitats i les persones en relació amb l’acció voluntària

El passat 16 de juny la Federació Catalana del Voluntariat Social (FCVS) va celebrar l’Assemblea General on es va aprovar, entre d’altres, la memòria d’activitats del 2021.

Algunes de les dades que es destaquen són:

  • 4.223 persones ateses
  • 328 entitats federades
  • 145 institucions beneficiàries
  • 139.278 visites a les diferents webs

L’actuació principal de la FCVS ha sigut l’atenció a les persones, sobretot en tot el relatiu a la seva actuació voluntària, és a dir, a ser derivades, formades, assegurades i acreditades en competències a través de la pràctica del voluntariat. No obstant això, la seva missió principal ha continuat sent l’atenció a les entitats i a altres institucions del país per al foment de l’acció voluntària entre la ciutadania.

Consulta la memòria (versió extensa)Consulta la memòria (versió reduïda)

Comunicació

La FCVS ha seguit informant i sensibilitzant la ciutadania sobre la força del voluntariat per transformar entorns i models socials, animant a persones i entitats a participar-hi.

Es va estrenar una nova web corporativa que ha permès tenir una major claredat dels recursos, projectes i cites i continuar sent un espai de difusió.

També s’ha crescut en xarxes socials amb l’obertura d’un nou compte d’Instagram, l’increment a Twitter i la creació de Linkedin.

D’aquesta manera, la FCVS ha tancat l’any amb més de 29.000 seguidors a les xarxes, més de 14.000 subscriptors als butlletins i més de 80.000 visites al portal social de Xarxanet.

Recursos, projectes i cites

La FCVS ha continuat adaptant recursos, projectes i cites que afavoreixen i ajuden l’acció voluntària.

Durant el 2021 han participat més de 2.000 persones en les diferents cites anuals de la FCVS com el 2n Cicle de Comunicació Social, la 16a Jornada de Voluntariat i Salut, les quatre celebracions territorials del Dia Internacional del Voluntariat, etc.

En xarxa i fent incidència política

La FCVS ha fomentat el voluntariat i models d’actuació positius a través de la xarxa activa d’entitats i fent de portaveu entre elles.

En el 2021 la FCVS ha estat present a Catalunya, Espanya i Europa a través de la nostra participació en 21 organismes diferents. També ha treballat amb prop de 328 entitats i l’impacte de l’acció ha arribat a més de 41.000 persones.

Es destaquen els dos reconeixements importants que ha rebut la FCVS en el 2021: el Premi Fundació Firagran en l’àmbit cívic i social, i el Premi Solidaritat ONCE Catalunya.

A més, s’ha renovat el Reglament de Règim Interior, el Codi Ètic i els Estatuts.

· Memòria 2021 (versió extensa)

· Memòria 2021 (versió reduïda)