Eines per a la captació de persones voluntàries

La captació de persones voluntàries esdevé una tasca clau i moltes vegades vital perquè les entitats puguin desenvolupar la seva tasca. A continuació trobaràs diferents canals per fer aquestes crides.

La captació de persones voluntàries esdevé una tasca clau per a les entitats. I en aquest sentit, cal que redactem una crida de voluntariat ben ajustada al perfil dels candidats i candidates que a l’entitat estem cercant i el canal adient per difondre-la.

La captació és una fase molt important, perquè és l’etapa on donem a conèixer la tasca que l’entitat ha dibuixat i per a la qual vol comptar amb persones voluntàries. En aquest moment no hem de parlar de necessitats econòmiques o d’urgències per a sortir del pas enfront d’algunes obligacions contretes anteriorment per part de l’entitat. Hem de tenir clar que no podem convidar a participar en els programes ni a intervenir en una causa, per raons d’interès o pura necessitat.

Tot seguit, desgranem les eines que ajuden a fer més efectiva la crida de voluntariat:

Captura de pantalla 2017-02-24 a las 12.34.351. Borses de Voluntariat

Quan una entitat està cercant persones voluntàries cal que hi posi un altaveu. Per a aquesta finalitat, les borses de voluntariat o els cercadors són molt efectius. L’oferta apareixerà agrupada en un espai web on d’altres entitats també posaran de manifest la seva crida de voluntariat. D’aquesta manera, la persona que vol fer un voluntariat trobarà amb l’oferta del tipus i del perfil que l’entitat requereix. El fet que aquests webs possibilitin que el ciutadà pugui fer una cerca acurada, ja sigui per territori, entitat o àmbit d’actuació, comporta que cada vegada sigui més senzill connectar oferta i demanda de voluntariat.

És molt important que a l’entitat defineixi ben clarament quin perfil està buscant. Com més detallada sigui la informació més fàcil serà que els candidats i candidates interessades per l’oferta del lloc puguin adaptar-s’hi. D’aquesta manera minimitzarem el temps que posteriorment hauran d’invertir en les fases següents del Pla, com ara el temps destinat a les entrevistes de selecció, o d’altres.

En el següent enllaç podreu trobar un llistat de borses i cercadors de voluntariat.

Captura de pantalla 2017-02-24 a las 12.31.152. Webs

La publicació de l’oferta de voluntariat com a notícia a la pàgina web de l’entitat és una bona manera de fer difusió. De forma general es fa servir quan l’entitat fa una crida més nombrosa, com per exemple en una campanya o un acte concret més multitudinari. Tanmateix, també pot ser un canal més per a fer-ne difusió, encara que sigui per a penjar-hi crides més puntuals o de caràcter habitual.

Existeixen també webs com voluntaris.cat, xarxanet.org o social.cat que ofereixen el servei de publicació d’aquest tipus de notícies en els seus continguts. Són webs consultades i llegides per un públic interessat en associacionisme i voluntariat i que, per tant, són l’espai idoni per a fer difusió de la cerca de persones voluntàries.

Poder escriure l’oferta de voluntariat en format web ens permet poder explicar amb detall quina és la necessitat de l’entitat. És important que el missatge sigui clar i que ràpidament qui la llegeixi pugui identificar, en el primer paràgraf de la notícia, quina és l’oferta i què s’està buscant. No podem oblidar les dades de contacte de la persona responsable.

Captura de pantalla 2017-02-24 a las 12.40.383. Mitjans de comunicació

Els mitjans de comunicació també poden ser una bona plataforma per fer difusió de les nostres crides de voluntariat més puntuals, per l’organització d’un acte on necessitem suport de persones voluntàries o per una campanya de recaptació o sensibilització. En aquest cas, hem de seleccionar els mitjans més sensibilitzats amb temàtiques de l’àmbit i fer-los arribar una nota de premsa i material per a fer-ne difusió.

Anar teixint una relació amb els mitjans de comunicació ens ajudarà a tenir l’opció d’ocupar un espai amb molta influència en la societat i que pot arribar a un gran nombre de persones. A més, tenir-hi contacte ens pot servir per altres moments que visquem l’entitat, no només per fer publiques ofertes de voluntariat.

4. Butlletins de notícies

Encara que ja hàgem publicat la notícia al web o a una borsa de voluntariat, és recomanable difondre-la amb altres formats per tal que arribi al màxim nombre de persones que s’hi poden interessar. Per això, podem fer servir eines comunicatives com els butlletins electrònics que les entitats envien als seus subscriptors. La majoria de persones que els reben són persones prèviament interessades per l’àmbit de l’entitat, i  a partir d’un moment donat, es poden activar i voler col·laborar-hi.

Captura de pantalla 2017-02-24 a las 12.32.095. Xarxes socials

Les xarxes socials són un mecanisme molt eficaç per enfortir la comunicació per a la captació de persones voluntàries. Hem de tenir present que no és una via per protagonitzar tot el missatge sinó per enfortir-lo.

Quan exposem la crida de voluntariat en xarxes com ara Facebook o Twitter, aconseguim que el missatge arribi a un públic ampli i no només a aquell que ens segueix via butlletins o via web. Les xarxes ens permeten que un missatge circuli a molta velocitat, se saltin els límits dels lectors habituals i arribi a un públic de qui en desconeixem interessos i sensibilitats.

És important incloure imatges, ja que així tindrem un percentatge més elevat de possibilitats que es comparteixi o es repiuli allò que haurem publicat. L’ús de hashtags idonis també ajuda a incrementar l’eficàcia de les piulades.

30932595063_3072bfe1ad_k6. Sessions de sensibilització

El relat de l’experiència de qui viu en primera persona el voluntariat, és un element clau i molt potent per ajudar a captar-ne de nous. El testimoni pot ser una eina molt eficaç per informar, però sobretot per engrescar les persones que pensen en la possibilitat de ser voluntàries. Per a aquesta finalitat hi ha dues eines de sensibilització molt útils: les taules de testimonis i les exposicions itinerants.

Les taules de testimonis compten amb la participació de persones voluntàries que expliquen la seva experiència i que, per tant, actuen com a reflex de la realitat que viuen a l’entitat. Pel que fa a les exposicions itinerants, permeten exhibir-se a llocs diversos i apropar imatges d’allò que som i fem, la nostra missió, de l’equip de voluntariat, a les possibles persones interessades.

Si vols saber més del que fem a la FCVS en l’àmbit de la sensibilització, clica en el següent enllaç.

7. Projectes d’Aprenentatge i Servei

A partir dels 16 anys,  ja podem fer una acció de voluntariat social. Per aquest motiu, és recomanable donar a conèixer entre els joves aquesta oportunitat, justament quan ja es poden implicar en els projectes d’una entitat. Una bona manera de fer-ho és apropant-los a projectes d’Aprenentatge i Servei.

L’Aprenentatge i Servei és una proposta educativa que combina processos d’intervenció de la comunitat en un projecte concret, en el qual els participants es formen tot responent a necessitats reals amb un únic objectiu: transformar-lo.

 

Si vols saber més sobre la gestió del voluntariat et pots descarregar el “Manual de Gestió del Voluntariat” elaborat per la Federació Catalana de Voluntariat Social.

 

Font: xarxanet.org