Dona instruments musicals per portar-los a la infància refugiada al Líban

El projecte ‘Caravana musical per la pau’ vol constituir una aula de música i transformar el drama de la guerra en un viatge per l’esperança

Amb l’eslògan “Fem que la música soni més fort que les armes” i dins del projecte “Caravana musical per la pau” s’estan reclamant instruments musicals per abastar un grup d’infants que es troben acollits en un orfenat del Líban sota la gestió de l’entitat Hasan Khaled Foundations.

L’associació que els acull vol que aquest grup d’infants constitueixin una aula de música i així donar un bri d’esperança a una quitxalla que ha estat immersa dins d’una guerra que no han demanat, intentant així donar un cop d’aire fresc a la conflictiva experiència i situació que els ha tocat viure.

Els instruments musicals que es reclamen són de diferents tipus, ja siguin de corda, vent, percussió… Preferentment es demanen instruments que no tinguin gran volum, ja que això dificulta el transport, però sempre seran benvinguts tots els que es cedeixin per tal d’aconseguir el màxim nombre i que cap infant se’n quedi sense.

Els instruments donats s’han de fer arribar a l’Associació de Treballs d’Atenció a les Persones, mitjançant comunicació prèvia a info@atap.cat o al telèfon 628662274.