Volunteering in Croatia

El document recull informació sobre el context social i històric del voluntariat, amb una definició del que oficialment s’entén per voluntariat a Croàcia, incloent l’àmbit i organització social i els perfils de voluntariat. Inclou també un resum sobre legislació i finançament.