Voluntariat en els centres de salut de la xarxa pública sanitària. Recerca exploratòria

La recerca exploratòria dibuixa la situació del voluntariat en els centres de salut de Catalunya.
El document és un primer i importantíssim pas per a tenir dades quantitatives i qualitatives que permetin millorar la nostra
feina d’acompanyament de les entitats i dels centres de salut cap a l’excel·lència en la gestió del voluntariat.