VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España

L’informe posa sobre la taula les seqüeles dels últims deu anys en termes de cohesió social després d’un període de recuperació econòmica. No obstant, el document no renuncia a la caracterització de com s’ha produït la transició del nostre model social i en definir els seus principals trets. És un informe de la postcrisi, però simultàniament podria ser un informe de la precrisi en què ens trobem.