“Vigies de la comunitat”. Apunts sobre el voluntariat social.