Suma-t’hi: El voluntariat, una eina per a la integració de la població nouvinguda

La publicació és una visualització i exemplificació d’alguens experiències positives i recomanables d’acollida i integració de les persones nouvingudes, com un camí adient i aconsellable per al foment de la participació per a la nova ciutadania a la gestió de la cosa pública.