Reglament de Règim Interior

La Federació Catalana de Voluntariat Social actualitza el seu Reglament de Règim Interior el 2021 adaptant-lo a la Llei de voluntariat i de foment de l’associacionisme. En aquest document es mostra la forma com s’organitza l’entitat d’una manera més ampliada al que diuen els estatuts.

Trobareu la informació desplegada del Reglament de Règim Interior al web de la FCVS -a l’apartat d’Organigrama i funcions-.