Registrada al Cens d’Entitats del Voluntariat amb el número 79