Recerca sobre famílies en situació de sensellarisme a Barcelona. Informe final (2018-2021)