Què cal tenir en compte per incorporar persones voluntàries a l’entitat?

La monografia ‘La Llei del voluntariat pas a pas’ vol desgranar, de manera planificada, els principals aspectes que la Llei planteja, oferint una lectura més amable i didàctica. A partir de l’experiència de diverses entitats, el document intenta avançar des de la realitat de les entitats cap al compliment de la Llei. La segona part, se centra en què cal tenir en compte per incorporar persones voluntàries a l’entitat.